strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2023-09-08 08:30 / 11671   R. Ciechanowski informacje ogólne
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie

W dniu 4 września 2023 r. w Rypinie miała miejsce Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024, połączona z oddaniem do użytku nowego budynku Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie. Organizatorami uroczystości byli Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Starosta Rypiński oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. celebrowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego. Po oficjalnym przecięciu wstęgi, poświęceniu budynku oraz pamiątkowym zdjęciu, uczestnicy wydarzenia wzięli udział w spotkaniu na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Jarosław Tomkowski powitał zebranych oraz przedstawił historię szkoły, która przez ponad 30 lat borykała się z trudnościami lokalowymi. Starosta Rypiński Pan Jarosław Sochacki w przemówieniu podkreślił, że „już nie będzie zajęć na korytarzach, nie będzie przenosin z budynku do budynku, nie będzie rozdzielania przedszkola od szkoły. Nowy budynek szkoły został w pełni przystosowany dla uczniów z niepełnosprawnościami. Dwukondygnacyjny budynek z poddaszem, salą gimnastyczną i placem zabaw stanowić będzie codzienną przestrzeń do nauki, rozwoju i zabawy dla uczniów”.

 

Uczestnicy wydarzenia obejrzeli występ artystyczny „Wczoraj i dziś”, przygotowany przez uczniów i nauczycieli, opowiadający historię budowy szkoły. Program artystyczny był wzbogacony oprawą muzyczną w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Rypinie. Po barwnym i pełnym emocji przedstawieniu głos zabrali: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Zbigniew Sosnowski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Anna Gembicka, Prezes Rządowego Centrum Legislacji Pan Krzysztof Szczucki, który odczytał list od Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Pani dr Joanna Borowiak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Poseł w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka wręczyła Dyplomy Uznania”. Wyróżnieni zostali: Pani Joanna Krukowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Bohdana Chełmickiego w Rypinie, Pani Małgorzata Kuźmińska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rypinie, Pani Lucyna Wojciechowska wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rypinie oraz Pan Jarosław Tomkowski – dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie.

 

W uroczystości wzięło udział wielu gości, m.in.: Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Pani Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Pani Małgorzata Oborska, Dyrektor Delegatury we Włocławku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Pani Barbara Kuklak, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON Pani Aleksandra Gierej, zastępca szefa WCR w Brodnicy kmdr. ppor. Jacek Rybiński, Komendant Powiatowy Policji w Rypinie insp. Paweł Cichacki, zastępca Komendanta PSP w Rypinie mł. kpt. Marcin Czarnecki, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Krzysztof Cegłowski wraz z radnymi Rady Powiatu, Burmistrz Miasta Rypin Pan Paweł Grzybowski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Rypin Panem Sławomirem Malinowskim, wójtowie gmin, dyrektorzy szkół podstawowych z powiatu rypińskiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych samorządu powiatu rypińskiego, dzieci, rodzice i grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 5.

 

Fotorelacja
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl