strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Wychowanie przedszkolne

2012-11-07 10:16 / 3130   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Nowe zmiany programowe stawiają przed  nauczycielami wysokie wymagania. Zadaniem nauczycieli jest takie zorganizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z wytycznymi reformy oświaty, aby tworzyć  warunki do realizacji założeń aktualnej podstawy programowej. Każdy pedagog powinien systematycznie podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, być dobrze przygotowany do pracy pod względem merytorycznym i metodycznym, by móc wprowadzać zmiany i szukać ciekawych sposobów wspomagania rozwoju dziecka. Aby ułatwić realizację tego zadania, zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą i uczestnictwa w organizowanych szkoleniach przez placówki doskonalenia zawodowego. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz Ośrodek  Doskonalenia i Doradztwa  Zawodowego Nauczycieli w  Grudziądzu, Toruniu prezentują w tym roku szkolnym  ciekawe propozycje form doskonalenia zawodowego. Oferta adresowana jest m.in. dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół, innych form wychowania przedszkolnego w zakresie wspierania małego dziecka. Mamy nadzieję, że wpisuje się ona w Państwa oczekiwania.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl