strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2011-08-12 11:40 / 2129   A. Borysiakważna informacja dla rodziców i uczniów
Nabór stypendystów na rok szkolny 2011/2012 w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych

 

W dniach 16 sierpnia - 23 września 2011 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja”.

 

UWAGA! Stypendia nie są przyznawane za osiągnięcia artystyczne i sportowe. 

 

Projekt stypendialny „Zdolni na start – III edycja” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa. Projekt realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Udział w projekcie stypendialnym w roku szkolnym 2011/2012 wziąć mogą szczególnie uzdolnieni uczniowie spełniający łącznie warunki:

  • będą w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczać do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia uzyskany w 2010 roku w przeliczeniu na jedną osobę, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.), nie przekracza 1008 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie przekracza 1166 zł,
  • warunek szczególnego osiągnięcia, który zostanie wskazany w regulaminie przyznawania stypendium.

Stypendia w wysokości 380 zł brutto miesięcznie na cały rok szkolny 2010/2011, czyli 12 miesięcy, otrzyma 260 uczniów, którzy osiągną najwyższą liczbę punktów rankingowych.

 

Szczegółowe informacje będą zamieszczane w serwisie: http://zdolni3-1.kujawsko-pomorskie.pl

 

Przed przystąpieniem do składania wniosków o stypendium prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 668 507 768, 668 506 972 oraz 668 506 961.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl