strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Zamówienia publiczne

2010-07-13 15:03 / 1350   M. Bazelak informacje ogólne
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację 14 dniowej kolonii w okresie od 26 lipca 2010 do 30 sierpnia 2010 dla dzieci i młodzieży
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WO.3231-2/10 na organizację 14 dniowej kolonii w okresie od 26 lipca 2010 r. do 30 sierpnia 2010 r. dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym, w tym również dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych skutkami powodzi.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl