strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-09-26 13:32 / 7500   K. Zaremba informacje ogólne
Konferencja pt. "Organizacja kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych"

21 września 2017 r. w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbyła się Konferencja pt. "Organizacja kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych".  W spotkaniu udział wzięli między innymi: Posłowie na Sejm RP: p. Agnieszka Ścigaj i  p. Paweł Szramka, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - p. Aleksandra Gierej, Przewodniczący  Rady Wojewódzkiej Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - p. Piotr Holka, Kierownik Biura Oświaty Urzędu Miasta Brodnica - p. Anna Kupczyk. 

 

Spotkanie, które było odpowiedzią na apel rodziców dzieci niepełnosprawnych zorganizował Poseł Paweł Szramka. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na problem niepełnosprawności w szkole oraz wypracowanie propozycji zmian. Głos w imieniu rodziców zabrała Emilia Gałusza, która przedstawiła problemy związane z kształceniem osób niepełnosprawnych w placówkach oświatowych. W spotkaniu oprócz rodziców dzieci niepełnosprawnych wzięli udział samorządowcy, pracownicy administracji, dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy.

 

Pan Kurator przypomniał, że w sierpniu 2017 roku weszły w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej mające pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki. Są to rozporządzenia w sprawie kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i nauczania indywidualnego. Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym jest "Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty". Włączanie polega na edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami z ich zdrowymi rówieśnikami w szkole masowej. W ramach włączania każde dziecko bez względu na swoją niepełnosprawność ma prawo do pobierania nauki w szkole najbliższej swojego miejsca zamieszkania. Każdy uczeń niepełnosprawny ma prawo do pełnego uczestnictwa i równych szans edukacyjnych. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl