strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-09-22 11:51 / 7489   M. Bazelak informacje ogólne
Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”

20 września 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy odbył się uroczysty finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. "Polski wiek XX - losy państwa i narodu", organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Minister Edukacji Narodowej oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej wręczyli certyfikaty nauczycielom z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyli w pilotażowym cyklu szkolenia pt. "Między dwoma totalitaryzmami". Celem projektu było przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej, która we wrześniu 1939 roku stała się obiektem agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. 

 

W spotkaniu udział wzięli między innymi: Minister Edukacji Narodowej - p. Anna Zalewska, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - p. dr Jarosław Szarek, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - p. Józef Ramlau, Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji MEN - p. Piotr Gajewski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty - p. Małgorzata Oborska, Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku - p. dr hab. Mirosław Golon, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy - p. Iwona Waszkiewicz, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN - p. Justyna Skowronek,  Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy - p. Ewa Cisewska, a także dyrektorzy szkół i nauczyciele, którzy wzięli udział w warsztatach.

 

Uroczystość otworzyła p. Mariola Mańkowska - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, witając dostojnych gości. Pani dyrektor przedstawiła pokrótce historię placówki i zaznaczyła, że Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida jest najstarszym liceum w Bydgoszczy. Placówka swą historią sięga czasów panowania Wazów, a w tym roku obchodzi 400 rocznicę istnienia.

 

Następnie pan dr hab. Mirosław Golon przybliżył zebranym główne cele i założenia programu i zaznaczył, że za pośrednictwem nauczycieli młodzież musi poznać bezmiar tragedii, jako przestrogę dla kolejnych pokoleń. 

 

Pani Minister w swoim wystąpieniu pogratulowała wyróżnionym nauczycielom, a także stwierdziła, że w tym uroczystym dniu nie tylko zostaną wręczone certyfikaty dla najlepszych pedagogów, ale także: "Świętujemy powrót historii do szkół. Historia, o której mowa w liceum jest najważniejsza, bo dotyczy XX wieku. Wiedza z tego zakresu umożliwi uczniom bycie pełnoprawnym uczestnikiem życia publicznego". Pani Minister podziękowała uczestnikom szkolenia za poświęcony czas i prosiła o kontynuację programu.

 

Pan dr Jarosław Szarek podkreślił, że pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej są w szkołach od pierwszych dni istnienia instytucji, tj. od 2000 roku. Spotkania z nauczycielami pełnymi pasji, głównie z małych ośrodków, którzy kształtują kolejne pokolenia, wychowują i uwrażliwiają są nieustającą inspiracją. Pan Prezes przypomniał, że to właśnie historia i kultura pomogły zachować tożsamość narodową. 

 

Pan Wojewoda bardzo przychylnie wypowiedział się o idei przedsięwzięcia i przypomniał słowa Jana Pawła II - ""Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm". 

 

Następnie głos zabrał Pan Kurator, który wyraził zadowolenie, że to właśnie w naszym województwie program wypadł najlepiej. W szkoleniu w roku szkolnym 2016/2017 udział wzięło w sumie 848 nauczycieli, z których 480 otrzyma certyfikat MEN/IPN, a 132 zaświadczenia. W województwie kujawsko-pomorskim w szkoleniach wzięło udział łącznie 91 osób, spośród których 42 osoby otrzymały certyfikaty a 24 osoby zaświadczenia.  Pan Kurator zaznaczył, że uzyskanie certyfikatu to efekt nie tylko aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Konieczne było również przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć  z uczniami i przekazanie z nich sprawozdań do IPN-u. Pan Kurator wyraził także nadzieję, na kontynuację programu, ponieważ w kwestii uświadamiania młodzieży jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. "Nasz kraj jest pełen ran i musimy wiedzieć skąd te rany się wzięły i kto je zadał".

 

W kolejnej części spotkania nauczyciele odebrali certyfikaty z rąk Pani Minister i Pana Prezesa IPN. Na zakończenie uczestnicy wydarzenia złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Mariana Rejewskiego, wybitnego matematyka, ucznia szkoły. Marian Rejewski egzamin maturalny w murach tejże uczelni uzyskał w 1923 roku, zaledwie trzy lata po tym, jak Bydgoszcz powróciła do Rzeczpospolitej.

 

Uroczystość uświetnił występ Chóru "Primo", składający się głównie z uczennic gimnazjum i liceum ZSO nr 1 w Bydgoszczy. Od roku 2014 zespół powiększył swój skład o głosy męskie. Dyrygentem chóru jest p. dr hab. Monika Wilkiewicz – profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, kierownikiem artystycznym i organizacyjnym p. Anna Merder – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych ZSO nr 1 w Bydgoszczy. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl