strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-04-13 10:45 / 7230   K. Zaremba informacje ogólne
Jak skutecznie wspierać autystów, czyli IV Konferencja Oświatowa w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu

7 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu odbyła się IV Konferencja Oświatowa pt. „Autyzm- droga do samodzielności”. Gościem honorowym spotkania był Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty – p. Maria Mazurkiewicz. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor Zespołu – p. Adam Orgacki, a cykl wystąpień zainicjowała p. Wanda Antonowicz - wieloletni dyrektor Zespołu Szkół nr 31 w Toruniu, autor koncepcji modelu kształcenia integracyjnego dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku typowo rozwijających się uczniów. 

 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Torunia, Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Fundacji Bliżej Dziecka.

 

Ponad 200 uczestników z całej Polski, 7 prelegentów, obserwacje lekcji w oddziałach integracyjnych, projekcja wielu profesjonalnych multimedialnych prezentacji, wystawy książek i publikacji z zakresu wiedzy o autyzmie, panel dyskusyjny, wystąpienie 10-letniego autysty- tak w liczbach i skondensowanym sprawozdaniu przedstawia się podsumowanie IV Konferencji Oświatowej w Toruniu.

 

Głównymi tematami spotkania były: historia i doświadczenia funkcjonowania eksperymentalnego w skali kraju modelu kształcenia integracyjnego, nowatorskie metody edukacji integracyjnej i włączającej stosowanej na rzecz osób z ASD i ASPI, kształtowanie kompetencji społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich aktywizacja zawodowa i społeczna oraz problemy dorosłych autystów i idea Wspólnot Domowych jako optymalne miejsce do życia i rozwiązanie ich sytuacji. 

 

Konferencja rzuciła nowe światło na problematykę autyzmu i pokazała nowe sposoby wspierania autystów. Spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Z pewnością stała się ważną i potrzebną areną wymiany myśli, poglądów i stanowisk nt. skutecznego wspierania małych i dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali spostrzeżeń i opinii prelegentów. Rozmawiano o przyszłości i perspektywach, stanie faktycznym oraz pomysłach dalekosiężnych, które mają służyć osobom z ASD i ASPI w Polsce.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl