strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-02-20 08:09 / 7021   K. Zaremba informacje ogólne
Warsztaty konsultacyjne dotyczące ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

16 lutego 2017 r. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyły się warsztaty konsultacyjne dotyczące ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Do prac nad koncepcją zmian zostali zaproszeni eksperci z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.  W spotkaniu brały udział wszystkie potencjalne grupy odbiorów proponowanych rozwiązań, tj. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne, dyrektorzy przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych oraz kuratoriów oświaty.

 

Udział w spotkaniu wzięli m.in.: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – p. Marek Gralik, pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej: p. Jerzy Jakubczuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym, p. Grzegorz Pochopień – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej,  p. Daria Pietrzykowska – Naczelnik Wydziału Statystyki, p. Renata Karnas – Naczelnik Wydziału Analiz oraz p. Hubert Roman – Wydział Analiz.

 

Głównym tematem rozmów były planowane zmiany dotyczące finansowania oświaty. Omawiano ustalenia ogólne sposobu kalkulacji łącznej kwoty subwencji oświatowej oraz zasady jej podziału. Analizie poddana została kwestia uzależnienia wysokości subwencji dla j.s.t. nie tylko od liczby uczniów, ale również od liczby oddziałów, a także uzależnienie wysokości subwencji od zawodu, w którym kształcą szkoły.

 

Dyskutowano między innymi o strukturze wydatków na edukację, źródłach finansowania zadań oświatowych oraz ich podziale. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, która forma finansowania jest najbardziej odpowiednia – subwencja oświatowa, dotacja celowa, czy dochody własne samorządów.

 

Przedstawione zostały również nowe rozwiązania w zakresie zasad finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne). Rozmawiano także o zmianach w zakresie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym, sposobem finansowania uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl