strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-01-20 08:17 / 6967   K. Zaremba informacje ogólne
Wręczenie dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej

13 stycznia 2017 r. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej. W czasie spotkania nastąpiło również wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nieodebranych w Dniu Edukacji Narodowej.

 

W uroczystości udział wzięli  m.in.: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - p. Józef Ramlau, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik, Starosta Tucholski - p. Michał Mróz, Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego - p. Jerzy Kowalik, Zastępca Dyrektora Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy - p. Jadwiga Zagert, dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkół i placówek oświatowych woj. kujawsko-pomorskiego, stypendyści oraz ich rodzice. 

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pogratulował osiągnięć Stypendystom oraz odznaczonym i nagrodzonym. Pan Kurator w swoim wystąpieniu pokreślił wagę wspólnej pracy prowadzącej do sukcesu. Niewątpliwie osiągnięcia uczniów są wypadkową ich talentu, pasji i systematycznej pracy. Jednakże odnoszone przez nich sukcesy to także codzienna praca dyrektorów i nauczycieli, wsparcie rodziców, jak również tworzenie przez organy prowadzące coraz lepszych warunków do nauki. 

 

Wicewojewoda w swoim wystąpieniu zaznaczył, że cieszy go fakt, iż uhonorowane zostaną dwa najważniejsze „podmioty” polskiego szkolnictwa: uczeń i nauczyciel. Pan Wojewoda porównał uzdolnioną młodzież do diamentów, a nauczyciela do jubilera, który nadaje szlif i wydobywa z nich to co najlepsze.

 

W pierwszej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dyrektorom, nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych z rejonu bydgoskiego.

 

W trakcie spotkania uczniowie, a także absolwenci gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych woj. kujawsko-pomorskiego odebrali dyplomy potwierdzające uzyskanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Za wybitne osiągnięcia edukacyjne jak i sportowe w roku szkolnym 2015/2016 przyznano 32 stypendia dla uczniów z naszego regionu. 

 

W imieniu wyróżnionych stypendystów głos zabrał uczeń Liceum Akademickiego w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Albert Juszczyk. 

 

Uroczystość uświetnił występ Zespołu instrumentalnego z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, pod kierunkiem p. Wiesława Nawrockiego. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl