strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-01-11 14:16 / 6940   K. Zaremba informacje ogólne
Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik 10 stycznia 2017 r. wziął udział w uroczystym ogłoszeniu wyników XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017, które odbyło się w Auli Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. 

 

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z najlepszych polskich liceów i techników, najwyższe władze edukacyjne kraju, dyrektorzy OKE, kuratorzy oświaty i prezydenci miast, rektorzy uczelni wyższych i dziennikarze.

 

Misją rankingu jest dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły. Głównymi adresatami rankingu są uczniowie, ponieważ wybór szkoły ponadgimnazjalnej to jedna z najważniejszych życiowych decyzji.

 

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. 

 

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2017 to pięć rankingów, dwa rankingi główne to:

  • Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2017 (ranking trzykryterialny), który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce.
  • Ogólnopolski Ranking Techników 2017 (czterokryterialny), który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju.

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów. Są to:

  • Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2017 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2016 r.
  • Ranking Maturalny Techników 2017 (dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2016 r.
  • Ranking Szkół Olimpijskich 2017 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2015/2016.

W tym roku największy sukces odniosło Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, zajmując I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2017. W ciągu ostatnich 7 lat szkoła zajmowała miejsca w pierwszej piątce zestawienia, w ubiegłym roku było to miejsce czwarte. Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy powstało w 1968 roku, od 21 lat funkcję dyrektora pełni pan Roman Wojciechowski - absolwent szkoły i wieloletni nauczyciel. Zespół Szkół Elektronicznych kształci obecnie w trzech innowacyjnych kierunkach: technik teleinformatyk, technik informatyk i technik elektronik. Szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki na egzaminach maturalnych oraz na sprawdzianach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

Wśród techników wysokie miejsca w rankingu zdobyły również: Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy (24 miejsce w rankingu głównym), Technikum w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy (40 miejsce), Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi (46 miejsce), Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy (55 miejsce), Technikum Ekonomiczne nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy (63 miejsce), Zespół Szkół Ekonomicznych im. prof. Oskara Langego w Grudziądzu (85 miejsce). 

 

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 najwyższe laury, po raz kolejny, zdobyło Liceum Akademickie w Toruniu, które uplasowało się na III miejscu w rankingu. Wysokie miejsca wśród liceów zajęły następujące szkoły: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (17 miejsce) oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu (49 miejsce). 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017!

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl