strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2016-12-08 12:47 / 6847   J. Jendykiewicz-Owczarek informacje ogólne
Uroczystość 120-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie

25 listopada 2016 Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie (wchodząca w skład Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie) świętowała swój 120 jubileusz istnienia. „Jedynka” to najstarsza szkoła w mieście, tak więc i uroczystość miała wielkie znaczenie nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale również dla społeczności Żnina.

W tym ważnym dniu uroczystość zaszczycili znamienici goście: Burmistrz Żnina pan Robert Luchowski i Zastępca Burmistrza pani Halina Rosiak, Starosta Żniński pan Zbigniew Jaszczuk, radni Gminy Żnin z przewodniczącym panem Grzegorzem Koziełkiem, pani Joanna Jendykiewicz-Owczarek, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji kultury, zakładów pracy trwale współpracujących ze szkołą, byli dyrektorzy szkoły, emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele św. Floriana. Dalszy ciąg obchodów miał miejsce w budynku szkoły. „Z dumą i radością wszem rozpowiadamy, że 120 letnią szkołę posiadamy! Tą co z węgielnego powstała kamienia, której oblicze przez lata się zmienia…” tymi słowami rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Podczas uroczystego apelu występowali nie tylko obecni uczniowie, ale również absolwenci, którzy w humorystyczny sposób wspominali swoje szkolne czasy. Również podczas apelu ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Urodziny szkoły”, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie. Dyrektor szkoły pan Marek Orzechowski oraz  zastępca dyrektora szkoły pani Małgorzata Kubanek przyjmowali w imieniu dostojnej jubilatki życzenia.

Podczas uroczystości, w holu głównym szkoły została odsłonięta tablica pamiątkowa, którą ufundował Burmistrz Żnina pan Robert Luchowski. Uczestniczący w uroczystych obchodach mieli również możliwość zwiedzenia starej izby szkolnej oraz obejrzenia wystawy „Jedynka w fotografii” i prac plastycznych uczniów.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszenia na biesiadę pałucką, gdzie po staropolsku witani byli chlebem i solą. Czas wspomnień umilał zespół ludowy pod kierownictwem pana Romana Bleji. Nie zabrakło również urodzinowego tortu na cześć dostojnej jubilatki.

Z okazji jubileuszu został wydany folder, w którym zaprezentowano najważniejsze fakty z bogatej historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl