strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2016-09-15 09:54 / 6565   K. Zaremba informacje ogólne
Jubileusz 25-lecia IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy i 10-lecia Matury Międzynarodowej

10 września 2016 roku, w kinie „Helios” w Bydgoszczy odbył się uroczysty Jubileusz 25-lecia IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy oraz 10-lecia programu Matury Międzynarodowej, pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 

 

W uroczystościach udział wzięli między innymi: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – p. Marek Gralik, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy – p. Iwona Waszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy – p. Lech Zagłoba-Zygler, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy - p. Elżbieta Wiewióra oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych bydgoskich placówek oświatowych. W obchodach srebrnego Jubileuszu szkoły uczestniczyli także przedstawiciele grona pedagogicznego oraz absolwenci i uczniowie „dziewiątki”.

 

W swoich okolicznościowych przemówieniach zaproszeni goście podkreślali wyjątkowość  IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, wiele uwagi poświęciła dwujęzyczności jako kryterium definiującemu szkołę oraz odróżniającemu ją od innych bydgoskich placówek oświatowych. Zwróciła również uwagę na rolę, jaką „dziewiątka” pełni w kształceniu językowym młodzieży licealnej. Pan Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaznaczył, że sukces szkoły, jako jedynej publicznej placówki w województwie kujawsko-pomorskim oferującej uczniom program Matury Międzynarodowej, opiera się na zdolnej i pracowitej młodzieży, ale też i na zaangażowaniu kadry pedagogicznej.

 

Jako wyraz wdzięczności za wsparcie dyrekcja wręczyła pani Iwonie Waszkiewicz oraz panu Markowi Gralikowi obrazy przedstawiające Bydgoszcz. Dzieła zostały namalowane przez uczennice liceum, uczestniczące w zajęciach Visual Arts w ramach programu Matury Międzynarodowej. Srebrny Jubileusz szkoły swoją obecnością uświetniła Ania Rusowicz - niegdyś uczennica IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, a dziś znana i ceniona polska wokalistka, laureatka wielu nagród przemysłu muzycznego. Część oficjalną uroczystości zakończył występ artystyczny młodzieży uczącej się w bydgoskiej placówce.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl