strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

2011-07-25 12:40 / 2182   M. Bazelak informacje ogólne
Komunikat o możliwości ubiegania się o zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011

          W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nawałnic występujących na obszarze całego kraju Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 ze środków 0,6 % rezerwy w celu dofinansowania kosztów likwidacji szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych.

          Zgodnie z ,,Kryteriami podziału 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011” przesłanymi do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego pismem z dnia 15 marca 2011 r., znak: DKOW-WJST-337-JJ-10/2011 samorządy mogą występować do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności w ramach następujących zadań:

- pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych (kryterium III),

- dofinansowanie JST, w których wystąpiły klęski żywiołowe (kryterium VII).

          Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz wzory wniosków zawarte są w „Kryteriach podziału 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011.”

          Wnioski należy składać w dwóch kompletnych egzemplarzach i kierować je do MEN na następujący adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Kształcenia Ogólnego al. J.Ch.Szucha 25 00-918 Warszawa.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl