strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

2010-06-27 00:00 / 1309   J. Popielewski informacje ogólne
Listy Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia roku szkolnego

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ KATARZYNY HALL

NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

Warszawa, 25 czerwca 2010 r.

 

Szanowni Państwo,

 

dziś kończy się kolejny rok szkolny. Rok wytężonej pracy uczniów, nauczycieli oraz rodziców, których rolę trudno przecież przecenić. Rozpoczynające się wakacje będą dla wszystkich czasem wypoczynku i zbierania energii na kolejny rok szkolny.

 

Tegoroczne wakacje to również okres, w którym przypadają rocznice ważnych wydarzeń dla naszego kraju: 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, 90-lecie bitwy warszawskiej i 30-lecie powstania Solidarności. Rocznice te w symboliczny sposób wieńczą Rok Historii Najnowszej w edukacji, który obchodziliśmy w obecnym roku szkolnym.

 

Drodzy Uczniowie,

 

gratuluję Wam wiedzy i umiejętności, które zdobyliście w kończącym się dziś roku szkolnym. Przed Wami wakacje, życzę pogody ducha i wielu niezapomnianych przygód. Wypoczywajcie, realizujcie swoje wakacyjne plany, rozwijajcie zainteresowania, które są dla Was najważniejsze. Mam nadzieję, ze spotkacie wielu interesujących ludzi i nawiążecie nowe przyjaźnie.

 

Szczególnie zwracam się do uczniów z terenów, które ucierpiały w niedawnej powodzi. Mam nadzieję, że mimo trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliście, uda się wam wypocząć, by po wakacjach w pełni sił wrócić do nauki.

 

Drodzy Rodzice,

 

jesteście szczególną częścią społeczności szkolnej, a Wasze opinie i spostrzeżenia są ważne w procesie edukacji waszych dzieci. Rodzic we współczesnej polskiej szkole może i powinien pełnić znaczącą rolę. Nie tylko pilnować dzieci w spełnianiu szkolnych obowiązków, ale też wspierać grono pedagogiczne i wykorzystywać możliwość realnego wpływu na decyzje podejmowane przez szkołę, samorząd lub inny organ, który ją prowadzi. Dziękuję tym rodzicom, którzy aktywnie włączali się w proces konsultacji zmian w oświacie. Wasza opinia dla mnie jest niezwykle istotna. Zachęcam Państwa do angażowania się w życie szkoły, do współdecydowania o edukacji Waszych dzieci. Dzięki takiemu zaangażowaniu możliwy jest rozwój szkoły, nie tylko jako placówki oświatowej, ale także jako centrum społecznej aktywności. Życzę jednocześnie, by rozpoczynające się wakacje stały się dobrą okazją do rodzinnego odpoczynku oraz wspierania pasji i zainteresowań Waszych dzieci.

 

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,

Szanowni Pracownicy i Przyjaciele polskiej oświaty,

 

szczególne podziękowania kieruję do pracowników oświaty. Mijający rok szkolny był dla istotnej części z Was wyjątkowo pracowity. W polskiej szkole wprowadzone zostały zmiany, które wymagały dodatkowej uwagi i pracy z Państwa strony. W pierwszych klasach szkoły podstawowej i gimnazjum zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa. Dziękuję Państwu za korzystanie z możliwości, jakie ona daje, za tworzenie innowacyjnych programów dopasowanych do możliwości waszych uczniów, za wprowadzanie nowatorskich, interesujących metod nauczania. Mam nadzieję, że pozwolą one przyszłym absolwentom Waszych szkół zdobyć nie tylko wiedzę, ale i umiejętności potrzebne w dalszej nauce, a przede wszystkim odkryć swoje pasje i zainteresowania, które pozwolą im realizować się również w dorosłym życiu.

 

Wszystkim pracownikom oraz organizacjom działającym na rzecz oświaty dziękuję za zaangażowanie. Wasza postawa powoduje, ze polska szkoła zmienia swe oblicze, staje się nowocześniejsza i atrakcyjniejsza zarówno dla uczniów, jak i pracowników oświaty.

 

Polska szkoła zmienia się w miejsce, w którym najważniejsze są potrzeby i zainteresowania uczniów, a nauczyciele i dyrektorzy otrzymują swobodę indywidualnego podejścia do każdego ze swoich podopiecznych. Staram się, aby nauczyciele zyskiwali coraz większe możliwości realizowania własnych pomysłów na indywidualne dotarcie do każdego ucznia i tym samym osiągali jak najlepsze efekty edukacyjne. To przecież Wy, grono pedagogiczne najlepiej wiecie, czego potrzebuje Wasz uczeń. Każdy z nich jest inny i zasługuje na podejście zgodne z jego możliwościami i zainteresowaniami.

 

Zawód, który wybraliście, jest szczególny. To Wy swoją codzienną pracą kształtujecie przyszłe pokolenia. Jest ona trudna i wymagająca. Dlatego też nadal będę zabiegać o dalszy wzrost wynagrodzeń i poczucie bezpieczeństwa nauczycieli, gwarantowane Kartą Nauczyciela.

 

W nowym roku szkolnym czeka nas kontynuacja prac nad wzmocnieniem indywidualnego podejścia do potrzeb i zainteresowań uczniów. Rozpocznie się bowiem kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej. Będzie to rok, w którym szkoły przygotują się do zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym między innymi uczniów wybitnie zdolnych oraz tych, którzy wrócili do polskiej szkoły z innych krajów o odmiennych systemach edukacji. Mam również nadzieję, że kolejne placówki oświatowe będą mogły wykorzystać środki z programu Radosna szkoła, stwarzając tym samym najmłodszym uczniom lepsze warunki do zabawy i rozwoju ruchowego na nowoczesnych placach zabaw.

 

Życzę wszystkim spokojnych i udanych wakacji!

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl