strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » bezpieczeństwo

2015-07-20 09:37 / 5581   S.Klichważna informacja informacje ogólne
Informacja dotycząca dopalaczy

Szanowni Państwo, organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży,

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o włączenie do programów, organizowanych przez Państwa form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, tematyki związanej z szeroko rozumianym zagrożeniem, w tym profilaktyką uzależnień.

 

Obok alkoholu, nikotyny, narkotyków, uzależnienia od internetu, czy przejawów dyskryminacji oraz brutalizacji środowisk rówieśniczych, które obecne już są w świecie najmłodszych, coraz większym zagrożeniem stają się dopalacze. Aż 9% polskiego społeczeństwa ma z nimi kontakt. Najbardziej niepokoi fakt, że zaczynają po nie sięgać uczniowie nawet kilkuletni.

 

Dopalacze zalewają rynek. W internecie sprzedaje się je zupełnie legalnie. Jest ich coraz więcej, mają coraz silniejsze działanie. Liczba zatruć szybko rośnie. Młodzi ludzie często wybierają dopalacze z powodu łatwej ich dostępności. Doplacze są groźne i o tym wiemy wszyscy. Toksykolodzy twierdzą, że klasyczne narkotyki po pierwszej działce nie zabijają. W przypadku dopalaczy zdarzają się przypadki śmiertelne albo głębokiego uszkodzenia układu nerwowego po pierwszej dawce.

 

Ostatnie doniesienia medialne są tragiczne. Okres wakacyjny sprzyja eksperymentowaniu i przekraczaniu granic. Warto i trzeba o tym rozmawiać z dziećmi i młodzieżą. Dobra komunikacja, oparta na słuchaniu tego co mają do powiedzenia młodzi ludzie, jak widzą problem i w czym  jego przyczyny, oraz wspólne dochodzenie do wniosków i rozwiązań, a przede wszystkim bycie przy nich jako opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele daje szansę zmniejszenia zagrożeń.

 

W świetle szeroko komentowanych wydarzeń związanych z dopalaczami Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zależy szczególnie na zwróceniu uwagi dzieci i młodzieży na negatywne skutki zażywania różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne. Jesteśmy przekonani ,że realizowany przez Państwa program wypoczynku dzieci i młodzieży stworzy możliwości i kontekst do przerobienia tematu o zagrożeniach , w tym dopalaczach w sposób merytoryczny, odpowiedni dla grup wiekowych, z uruchomieniem aktywności Państwa podopiecznych.

 

W tym celu przesyłamy Państwu materiały do wykorzystania.

 

      Literatura na temat dopalaczy (informacje, scenariusze zajęć, prezentacje do pobrania)


http://www.dopalaczeinfo.pl/ 

http://www.gis.gov.pl/?go=news

http://uzl.kuj-pom.info/aktualnosc-5-50-Dopalacze___scenariusz___wersja_do_pobrania.html

http://www.narkomania.org.pl/dla-nauczycieli

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=879950

http://www.scholaris.pl/zasob/67335

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Azagroenia-zwizane-z-tzw-dopalaczami-informacje-dla-dyrektorow-szko-i-nauczycieli&catid=8%3Anews&Itemid=1&Itemid=1

 

 

p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

                      Jolanta Metkowska
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl