strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » bezpieczeństwo

2014-09-16 13:21 / 4750   E. Balana-Mroczkowska informacje ogólne
Ruszyła akcja „POMAG@MY” skierowana do uczniów szkół Torunia i powiatu toruńskiego

Ruszyła akcja „POMAG@MY” skierowana do uczniów szkół Torunia i powiatu toruńskiego

 

Komenda Miejska Policji w Toruniu zaprasza uczniów wszystkich szkół do udziału w akcji „POMAG@MY”. Przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw w obliczu zagrożenia, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów a także budowanie pozytywnego wizerunku Policji. Od pierwszych dni września uczniowie mają do dyspozycji adres mailowy pomagamy.torun@bg.policja.gov.pl, który jest obsługiwany przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji w KMP w Toruniu. Uczniowie mogą przesłać informację dotyczącą przemocy w szkole, w domu, poważnych konfliktów i problemów. Każdy mail będzie rzetelnie sprawdzony, a jego adresat otrzyma odpowiedź.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl