strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2007-12-21 09:00 / 367   J. Popielewski informacje ogólne
Informacja dla organizatorów kursów dla wychowawców i kierowników placówek wypoczynku

Bydgoszcz, 2007-12-21

WIII.JSz-4212/85/07Organizatorzy
kursów dla wychowawców i kierowników
placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
w województwie kujawsko-pomorskim
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz kursy instruktażowe dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży są formami kształcenia ustawicznego. Organizatorów obowiązują przepisy zawarte w następujących aktach oprawnych:

  • w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67; Dz. U. Nr 18 poz. 102),
  • w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Od dnia 1 stycznia 2008 r. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty będzie wydawał zgodę na organizowanie w/w kursów według zasad określonych w załączniku do niniejszego pisma. Informuję, że dotychczasowe zasady organizowania kursów wydane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty tracą moc z dniem 31 grudnia 2007 r.

Wnioski o zgodę na zorganizowanie kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz kursu instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży należy składać w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, 85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu.

Informacji w sprawie zasad wyrażania zgody przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na organizowanie kursów udziela p. Jerzy Szczechowicz st. wizytator Wydziału Kształcenia Specjalnego, Wychowania, Opieki i Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, tel. 052 34 97 602 lub 052 35 76 746

p.o. Kujawsko-Pomorskiego           
Kuratora Oświaty                   
Iwona Michałek                     
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl