strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2012-06-14 11:03 / 2805   M. Bazelakważna informacja informacje ogólne
Ważny komunikat dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2012

W związku ze zbliżającym się wypoczynkiem letnim  organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży proszeni są o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009, Nr 218, poz. 1696).

 

Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie z dniem 1 marca  2010 r. zgłaszanie wypoczynku odbywa się droga elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

 

Podczas zgłaszania wypoczynku on-line  należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego formularza, np. organizując „półkolonie” jako formę wypoczynku wybieramy zakładkę „wypoczynek w miejscu zamieszkania”.

 

Organizator wypoczynku niezwłocznie informuje kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

 

Wszelkich informacji w związku ze zgłaszaniem wypoczynku udzielają:

 

Pani Edyta Zart – wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
(e-mail:wyślij e-mail, tel. 52-34-97-614),

Pani Jolanta Gruchlik - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu
(e-mail: wyślij e-mail, tel. 56-62-18-596),

Pani Beata Stachowiak - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
(e-mail: wyślij e-mail, tel. 54-231-15-51).
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl