strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2011-11-14 13:09 / 2420   K. Bylicki dla nauczycieli
Program „Woda dla zdrowia”

W latach 2010-2011 nastąpiły zmiany w zakresie  oznakowania wód butelkowanych. Polegają one na tym, że obecnie nazwa woda mineralna nie zależy od stopnia jej mineralizacji (było 1000 mg/l), lecz od jej pochodzenia spod ziemi (z podziemnych warstw mineralnych). Teraz naturalna woda mineralna może mieć mineralizację nawet poniżej 50 mg/l.

Informacja ta nie jest odpowiednio wyjaśniona i podana do wiadomości konsumentom, którzy mogą nieświadomie kupować wody o bardzo małej mineralizacji, ale noszące nazwę naturalna woda mineralna, w przekonaniu o ich zdrowotnym oddziaływaniu.

Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza w ramach programu „Woda dla zdrowia” prowadzi w tej sprawie szeroką akcję edukacyjno-informacyjną. Materiały edukacyjne są zamieszczone na portalu internetowym: www.wodadlazdrowia.pl. Towarzystwo deklaruje współpracę.

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl