strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2010-04-01 14:54 / 1126   J. Popielewski informacje ogólne
Komunikat dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

          Z dniem 1 marca 2010 roku weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Informacje szczegółowe dotyczące zmian w rozporządzeniu dostępne są na stronie: http://wypoczynek.men.gov.pl.

 

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany, które zakładają :

  1. Likwidację karty kwalifikacyjnej obiektu i zastąpienie jej wypełnianym on-line formularzem zgłoszenia wypoczynku;
  2. Obowiązek zgłaszania wypoczynku do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę organizatora;
  3. Podział form wypoczynku ze względu na ich infrastrukturę, rejestracja tzw. małych form wypoczynku (trwających do 5 dni przy uczestnictwie nie więcej niż 25 uczestników);
  4. Funkcjonowanie ogólnopolskiej elektronicznej bazy wypoczynku.

 

           Zgłoszenie wypoczynku odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego w internecie oraz poprzez złożenie wydruku (w dwóch egzemplarzach) tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Jednocześnie informujemy, że należy zgłosić każdy turnus na oddzielnym formularzu. Wypełniony formularz zostanie automatycznie zapisany w formacie PDF, należy go wydrukować i przesłać nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

 

Koordynatorami wypoczynku w Kuratorium Oświaty są :
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl