strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt




Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2014-10-10 10:24 / 4846   K. Bylicki informacje ogólne
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy
Pracownicy Oświaty
województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę o przyjęcie podziękowań i najserdeczniejszych  życzeń. Święto wszystkich Pracowników Oświaty jest dla mnie okazją, by podziękować za rzetelność i wytrwałość, za solidną, sumienną pracę. Pragnę wyrazić Wszystkim Państwu wdzięczność za zaangażowanie  w działaniach na rzecz podnoszenia  jakości kształcenia, rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i wychowanka oraz dbanie o jego rozwój. Dziękuję także za  otwartość na zmiany, dzięki którym szkoła może podejmować niełatwe wyzwania współczesności, rozwijać zainteresowania uczniów oraz towarzyszyć im  w poznawaniu i lepszym rozumieniu świata.

 

Przed nami kontynuacja działań związanych z reformą  systemu edukacji, wdrażanie zmian w kształceniu ponadgimnazjalnym i zawodowym, nowa formuła egzaminów zewnętrznych, a także działania związane z obniżeniem  wieku szkolnego oraz pełnym upowszechnieniem edukacji przedszkolnej. W ich wprowadzaniu pomocny będzie  nowoczesny system wsparcia szkół, ale przede wszystkim Państwa wiedza, kompetencja i zaangażowanie.

 

Z okazji dzisiejszego święta życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy i wielu sukcesów Państwa podopiecznych. Niech będą one dla Państwa dodatkową nagrodą i motywacją do dalszych działań podejmowanych na rzecz  edukacji. Niech wzajemnym relacjom z uczniami i wychowankami towarzyszy atmosfera szacunku i zaufania oraz przekonanie o wyjątkowości roli nauczyciela w procesie nabywania  i kształtowania życiowych umiejętności i kompetencji.

 

Gratuluję wszystkim nagrodzonym i odznaczonym osobom. Cieszę się razem z Państwem, że tak odpowiedzialna i wymagająca dużego oddania praca została uhonorowana.

 

Anna Łukaszewska
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty




© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl