strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja obronna

2015-03-03 10:49 / 5143   K. Zaremba informacje ogólne
I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH

Konkurs ma na celu wyłonienie reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego na "Ogólnopolski przegląd musztry klas mundurowych", popularyzację klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentację poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.  

 

Przegląd kierowany jest do uczennic i uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl