strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2009-02-20 12:25 / 433   J. Popielewskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Monitoring trwałości zrealizowanych w latach 2005-2008 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

        Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zostało zobowiązane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do zapewnienia monitoringu trwałości zrealizowanych w latach 2005-2008 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których szkoły, biblioteki szkolne i pedagogiczne, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne wyposażone zostały w sprzęt informatyczny i oprogramowanie.
        W piśmie z MEN DZSE-KK-5075-57/08 określono minimalny roczny poziom liczby kontroli związanych z projektami: 5% całości projektu.
        W latach 2005-2008 w województwie kujawsko-pomorskim zrealizowane zostały następujące współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekty Ministerstwa Edukacji Narodowej wyposażania szkół i placówek w sprzęt do wspierania edukacji technologią informacyjną:

Lp. Nazwa projektu Liczba szkół/placówek biorących w projekcie

1

Pracownie komputerowe dla szkół

1053

2

Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych

681 bibliotek szkolnych
i 13 bibliotek pedagogicznych

3

Wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie

27

4

Doposażenia centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia ustawicznego w pracownie komputerowe

21


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy sporządziło harmonogram zaplanowanych na rok 2009 kontroli trwałości projektów zrealizowanych w latach 2005-2008.
Uzgodniony z Ministerstwem Edukacji Narodowej harmonogram kontroli w roku 2009(Załącznik)
Co najmniej 2 dni przed kontrolą wizytator dokona bliższych ustaleń dotyczących procedury kontroli z dyrektorem szkoły. Dyrektor szkoły/placówki może zostać poproszony o dokonanie spisu z natury.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl