strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2012-07-12 09:47 / 2905   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Szkoła z klasą 2.0. Edycja 2012/2013

Zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych i dyrektorów do udziału w trzeciej edycji Szkoła z klasą 2.0.

 

Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów, którzy chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego i twórczego korzystania z nowych technologii oraz są przekonani, że stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji.

 

Szkoła z klasą 2.0 realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Program objęty jest honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej - p. Krystyny Szumilas.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl