strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2018-01-03 07:55 / 7464   M. Bazelakważna informacja informacje ogólne
Konkurs "Orzeł Biały - nasza duma"

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w całym kraju instytucje państwowe i organizacje pozarządowe będą podejmować różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu upamiętnienie tego doniosłego wydarzenia. Dostrzegając potrzebę szczególnego uhonorowania tej niezwykle ważnej rocznicy, parlament uchwalił ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Senat RP pragnie się aktywnie włączyć w organizację jubileuszowych obchodów. Jedną z form uczczenia przez Izbę stulecia naszej państwowości będzie ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały — nasza duma", do udziału w którym zaprasza się uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju. Tematem konkursu jest godło narodowe. Regulamin przewiduje, że uczestnicy konkursu będą mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej swoją wizję polskiego orła.

 

Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych.

 

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu z załącznikami, uzupełniony o listę senatorów organizujących konkurs wraz z adresami biur senatorskich według województw.

 


Termin zgłoszeń szkół upływa 10 stycznia 2018 r.
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl