strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktPrzykłady dobrych praktyk w szkole
2012-06-06 14:53 / 87
"LUBIMY TEATR"- PROGRAM DZIAŁALNOŚCI TEATRALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W WAŁDOWIE SZLACHECKIM
Działanie opracowano w placówce:Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim
Wałdowo Szlacheckie, 57
86-300 Grudziądz
Autor / autorzy działania:Dorota Pawlikowska-Gralla; Marlena Szwaba- Wiśniewska; Krzysztof Sulerzycki
zs_orsza@op.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania: od 1999 roku; od roku 2004- forma zorganizowana opisana programem autorskim
Forma zajęć: edukacyjne, pozalekcyjne, konkursy,okolicznościow
Adresat zajęć:uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum;absolwenci
Cel działania:
Głównym celem edukacji teatralnej w naszej szkole jest z pewnością zaspokajanie potrzeby tworzenia i rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka, a tym samym, co jest istotne w środowisku wiejskim, otwieranie bramy do świata kultury i sztuki poprzez kształtowanie postaw świadomego i czynnego uczestnika kultury.
Ponadto edukacja teatralna ma na celu:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
- rozwój osobowości i wzmacnianie poczucia własnej wartości,
- doskonalenie umiejętności percepcji sztuki,
- aktywne uczestnictwo oraz kreowanie życia kulturalnego szkoły i środowiska,
- wprowadzenie w tradycję kultury europejskiej i narodowej,
- poszukiwanie istotnych dla człowieka wartości (dobra, piękna, prawdy),
- stworzenie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,
- kształtowanie umiejętności twórczej współpracy w zespole,
- promowanie szkoły i dokonań jej uczniów w środowisku lokalnym i regionie.

Szczegółowy opis działania:

Działalność naszej placówki już od wielu lat cechuje charakter teatralny. Od czasu, kiedy przedstawienia uczniów stały się ważnym wydarzeniem środowiskowym, zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie formami teatralnymi wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły. W ciągu ostatnich lat nasi uczniowie mają okazje systematycznie szlifować aktorskie i recytatorskie talenty. A talentów jest sporo. Często my, opiekunowie koła teatralnego, słyszymy pytanie: „Skąd wy macie takie dzieci?” Uważamy, że dzieci nie są inne niż wokół, ale zachęcone i odpowiednio pokierowane przez swoich wychowawców i nauczycieli, potrafią obudzić w sobie, a później dalej rozwijać, artystyczną wrażliwość. Uczniowie, wbrew współczesnej rzeczywistości i stereotypowemu obrazowi młodzieży udowadniają, że właśnie w literaturze można odnaleźć piękno i wspomnianą już wrażliwość.

W atmosferze takich nastrojów – począwszy od najmłodszych uczniów, dla których teatr to swoista zabawa, która jest jeszcze naturalnym działaniem, aż po prawie dorosłych gimnazjalistów – wszyscy lubią i tworzą teatr. Dzieci z klas I-III przygotowują najczęściej inscenizacje, które prezentują społeczności uczniowskiej oraz zaproszonym rodzicom, babciom i dziadkom. Nieco starsi, opracowane i przygotowane przez siebie (najczęściej fragmenty lektur), przedstawiają młodszym kolegom. Natomiast uczniowie gimnazjum często, oprócz wewnętrznych uroczystości, wychodzą ze swoimi dziełami poza szkolne mury.

Zwieńczeniem całorocznych działań teatralnych jest majowe Święto Szkoły, które stało się w ostatnich latach również swoistym Szkolnym Świętem Teatru. Przy tej okazji dzieci i młodzież naszej szkoły występuje na prawdziwych, teatralnych deskach w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, a rodzice mogą tego dnia oklaskiwać fantastycznych aktorów. Radość i uśmiech bijący wówczas ze sceny powoduje, że każda ze stron tworzących spektakl czuje niegasnącą satysfakcję i zapał do dalszych działań.

W 2004 roku postanowiliśmy wykorzystać tak sprzyjającą aurę teatralną w naszej szkole i nadać jej bardziej zorganizowaną formę. Powstał wówczas program „Lubimy teatr”. Program działalności teatralnej jest skierowany głównie do nauczycieli języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, ale również do nauczyciela historii, muzyki, bibliotekarzy i wychowawców. Każdy z tych nauczycieli włącza treści programowe do swoich planów nauczania i odpowiada za ich realizację. W określony sposób odnotowuje swoje działania w dzienniku lekcyjnym lub zajęć koła. Nauczyciele sami decydują o wymiarze godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych elementów programu i korzystają z zaproponowanych w programie metod, technik i form nauczania, biorąc pod uwagę ich efektywność w konkretnej sytuacji dydaktycznej.

 

Program „Lubimy teatr” w opracowaniu został podzielony na trzy etapy edukacyjne:

 1. „Co to jest teatr?” - treści programowe na poziomie I etapu edukacyjnego są realizowane nie tylko w ramach ogólnej edukacji wczesnoszkolnej, ale również w trakcie zajęć pozalekcyjnych koła teatralnego dla najmłodszych. Uczniowie klasy II SP mają też corocznie okazję przygotować przedstawienie pod kierunkiem gimnazjalistów w ramach zajęć artystycznych prowadzonych w gimnazjum.
 2. „Bawimy się w teatr”- treści programu skierowane do uczniów klas IV- VI SP (podobnie w gimnazjum) są obecne na lekcjach języka polskiego, historii i zajęć pozalekcyjnych (koła teatralnego, historycznego i Koła Przyjaciół Książki), są uwzględnione w planach nauczania poszczególnych przedmiotów oraz kół zainteresowań.
 3. „Teatr żyje w nas” - treści realizowane w gimnazjum pojawiają się w ramach wspomnianych już przedmiotów. Ponadto od roku 2010 treści programowe  w gimnazjum są realizowane także w postaci zajęć artystycznych o profilu teatralnym, a także w formie gimnazjalnego projektu edukacyjnego. Efektem ubiegłorocznego projektu było widowisko teatralne pt. „Po dwustu latach w Soplicowie”, w tym roku była to „Historia polskiego kabaretu”, która zaowocowała założeniem przez uczniów klasy II gimnazjum szkolnego kabaretu „KaWał”.

 

Dowodem na to, że w naszej szkole faktycznie „Teatr żyje w nas” jest chociażby tegoroczny kalendarz wydarzeń szkolnych (2011/2012):

 

Wrzesień

 • przedstawienie uczniów klasy II SP z okazji Rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego;
 • inauguracja realizacji projektu Stowarzyszenia "Q przyszłości" na rzecz Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim pt. "W naszej szkole dzieci się nie nudzą"; rozpoczął się cykl zajęć tanecznych, wokalnych i teatralnych, w których bierze udział łącznie ponad 100 uczniów;

Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularny Dzień Nauczyciela- koło teatralne gimnazjum przygotowało program artystyczny składający się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiono historię obchodów Dnia Edukacji oraz zaprezentowano teksty liryczne. Część druga posiadała charakter kabaretowy. Składały się na nią scenki oparte o popularne programy telewizyjne: "Mam talent", "Jak Oni świerkają" oraz "Taniec z belframi". Gościem specjalnym programu był absolwent Szkoły,  który wystąpił w roli... Kory!!!
 • Pasowanie Uczniów Klasy I i ...pierwsze przedstawienie pierwszaków;
 • Dzień Papieski w szkole- montaż słowno- muzyczny przygotowany przez młodzież klasy III gimnazjum pod kierunkiem pana katechety;

Listopad

 • refleksyjne spotkanie zaduszkowe- Koło Przyjaciół Książki  (klasy IV- VI) przygotowało montaż słowno- muzyczny;
 • uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Montaż poetycko - muzyczny Koła Przyjaciół Książki;
 • wyjazd gimnazjalistów do grudziądzkiego teatru na spektakl pt.„Niemcy”;
 • Poetycki Konkurs Jesienny dla uczniów klas IV- VI SP;
 • wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej do grudziądzkiego teatru na spektakl pt.„Pinokio”- w roli głównej nasz absolwent;

Grudzień

 • „Mikołajkowe Spotkanie z Andersenem”- coroczne konkursy w czytaniu i opowiadaniu baśni;
 • Wieczór teatralny dla rodziców- przedstawienie teatralne klas I- III SP, oparte na treści dwóch baśni Andersena: "Calineczka" i "Księżniczka na ziarnku grochu", przygotowane przez "najmłodsze" Koło Teatralne;
 • „Dziewczynka z zapałkami - czyli opowieść od serca"- autorskie widowisko teatralne przygotowane przez nasze dzieci i młodzież w ramach projektu unijnego. Sztuka była oparta na motywach znanych wszystkim baśni Hansa Christiana Andersena. W scenariuszu wykorzystano również fragmenty wyjątkowej poezji ks. Jana Twardowskiego.
 • W spektaklu zaprezentowało się: koło teatralne gimnazjalistów ("Dziewczynka z zapałkami"); koło teatralne klas I-III ("Królowa Śniegu"); koło wokalne (kolędy i pastorałki); koło taneczne (partie taneczne śnieżynek, taniec na "łyżwach");
 • Wigilijne Jasełka- przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy V i VI pod kierunkiem pana katechety;

Styczeń

 • Dzień Babci i Dziadka- uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej jak zawsze przygotowali scenki teatralne:
 • klasa II - "Kopciuszek" (we współpracy z uczniami z klasy II Gimnazjum)
 • klasa III - "Dlaczego woda morska jest słona?"
 • klasa I - montaż poetycko - muzyczny oraz krótka scenka "Babcie bywają różne i różni są Dziadkowie";
 • XVIII Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych w Łasinie- Gminę Grudziądz reprezentuje zespół z Wałdowa Szl. ze świątecznymi jasełkami (IV miejsce);

Luty

 • uroczyste pasowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej na czytelników biblioteki szkolnej. Część artystyczną przygotowali członkowie Koła Przyjaciół Książki (kl. V-VI). Zaprezentowali montaż na temat książek i czytelnictwa oraz scenkę teatralną "O warszawskim Bazyliszku";
 • bal karnawałowy- występ kabaretowy koła teatralnego gimnazjum;
 • Kino w szkole!- W czasie ferii najstarsi uczniowie przygotowali zestaw filmów dla różnych grup wiekowych. W trzech salach, z wykorzystaniem tablic multimedialnych, chętni uczniowie oglądali filmy zaproponowane przez starszych kolegów;
 • „Piotruś Pan”-w grudziądzkim Muzeum odbyło się podsumowanie "białych wakacji", których jednym z elementów był konkurs teatralny pn. "Piotruś Pan", promujący postawy proekologiczne, przeznaczony dla szkół, kółek plastycznych, świetlic. Grupa uczniów z klas I-IV SP zaprezentowała scenkę pt. "Piotruś Pan w lesie". Za udział w konkursie otrzymaliśmy nagrody indywidualne w postaci albumów oraz nagrodę zbiorową - wyjazd do muzeum na Zamku w Kwidzynie;

Marzec

 • szkolny etap Gminnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem "Każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości". Uczestnicy przedstawili ciekawe interpretacje wierszy o tematyce sportowej. Laureaci I i II miejsc reprezentowali naszą Szkołę w konkursie gminnym w Zespole Szkół w Mokrem;
 • Gminny Konkurs Recytatorski- nasi uczniowie zdobyli I i II miejsca we wszystkich kategoriach!;
 • XIII Powiatowy Przegląd Poezji "Złote Usta" w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łasinie. Uczestnicy, wyłonieni w konkursach gminnych, startowali w pięciu kategoriach wiekowych. Gminę Grudziądz reprezentowały uczennice naszej Szkoły, które również w Łasinie weszły na podium. W kategorii klas III-IV SP uczennica klasy III zdobyła I miejsce. W kategorii klas gimnazjalnych nasze uczennice zajęły I i II miejsce;

Kwiecień

 • Poranek Wielkanocny. Członkowie Koła Przyjaciół Książki przedstawili montaż tekstów, wierszy i pieśni związanych tematycznie z Wielkanocą;
 • XXV rejonowy konkurs recytatorski w Radzyniu Chełmińskim, zatytułowany "Poezja sztuką malowana". Wzięło w nim udział ponad czterdziestu uczestników. Naszą Szkołę reprezentowały uczennice z klasy III G. Dziewczęta zostały zauważone przez jury ( IV miejsce i wyróżnienie);
 • IX Konkurs Interpretacji Teatralnej organizowany przez teatr Baj Pomorski. Wzięli w nim udział gimnazjaliści z całego województwa. Ogromny sukces naszych uczennic, które zajęły III miejsce eq aequo;
 • "Wiosenny kabareton" w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku przygotowywany w ramach projektu gimnazjalnego przez uczniów z klasy II Gimnazjum. Chłopcy przedstawili znane skecze kabaretowe, ubarwione piosenkami z Kabaretu Starszych Panów. W II części imprezy miał miejsce mini-recital absolwentki naszej Szkoły, która zaprezentowała własne kompozycje, a także "muzyczne wspomnienie" uczniów i absolwentów, którzy śpiewali piosenki z minionych przedstawień szkolnych. Gośćmi specjalnymi na scenie byli śpiewający nauczyciele. Instrumentalną oprawę całości zapewnił jeden z absolwentów.
 • uczniowie klasy III SP zagościli w Grudziądzu w Domu Dziecka przy ul. Mikołaja z Ryńska oraz w Szpitalu Miejskim na oddziale dziecięcym. Przedstawili tam swoją sztukę teatralną pt. "Morska bajka" oraz ciekawą interpretację wierszy Wiesława Drabika;
 • akademia poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Montaż przygotowali uczniowie klas V i VI SP. Teksty i wiersze przeplatały się z pieśniami w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego;

Maj

 • Kabaret KaWał na "Kieszeni Scenicznej 2012- Na deskach grudziądzkiego Centrum Kultury Teatr odbywają się coroczne konfrontacje teatralne "Grudziądzka Kieszeń Sceniczna 2012" - impreza posiada zasięg regionalny. Nasz młody kabaret postanowił spróbować swoich sił na prawdziwej scenie. Występ był udany;
 • I Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej Linowo 2012- patronat honorowy nad konkursem sprawował Starosta Powiatu Grudziądzkiego oraz Wójt Gminy w Świeciu nad Osą. Nasz uczeń (klasa VI) w kategorii dzieci od lat 10 do 13 recytował wiersz Antoniego Słonimskiego pt. "Alarm". Za swoją interpretację został nagrodzony I miejscem.
 • „Gdyby nie ty, Warszawo...”- przedstawienie muzyczne podsumowujące działania artystyczne w ramach projektu „W naszej szkole dzieci się nie nudzą”, jednocześnie ważny element obchodów tegorocznego Święta Szkoły.
 • W przedstawieniu, które zostało wystawione w Centrum Kultury Teatr wzięło udział   ponad 50. dzieci;
 • Przyrzeczenie Uczniów Orszy- uczniowie klasy VI przedstawili montaż poetycki "Nigdy więcej wojny". Na zakończenie spotkania uczennice klasy III Gimnazjum- laureatki tegorocznych konkursów recytatorskich zaprezentowały piękne interpretacje wierszy Wisławy Szymborskiej oraz fragmenty listów bohaterów lektury "Kamienie na szaniec";
 • Dzień Mamy- uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej wraz z wychowawczynią, zaprosili swoje Mamy na przedstawienie "Dlaczego woda morska jest słona?". Przy okazji przedstawienie obejrzeli uczniowie z klas I-IV SP.
 • „Wizyta u wróżki”- z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, członkowie Koła Teatralnego klas I-III SP przedstawili społeczności Szkoły Podstawowej i Przedszkola inscenizację pt. "Wróżka Dobra Rada".

Czerwiec

 • „Wizyta u wróżki”- członkowie Koła Teatralnego klas I-III SP przedstawili zaproszonym rodzicom inscenizację pt. "Wróżka Dobra Rada;
 • akademia i przedstawienie uczniów klasy VI SP z okazji Zakończenia Roku Szkolnego;
 • akademia i kabaretowe przedstawienie uczniów klasy III Gimnazjum z okazji Ukończenia Szkoły i Zakończenia Roku Szkolnego.


Efekty działania:
Koło teatralne stało się dla naszej młodzieży jedną z niewielu możliwości spędzania wolnego czasu, jakie stwarza środowisko wiejskie. Zajęcia ukształtowały wśród uczniów poczucie estetyki i wrażliwości na literaturę, potrzebę stałego kontaktu z kulturą. Dały im możliwość zaistnienia jako aktorom, nie tylko w szkole i w środowisku lokalnym, ale również na deskach prawdziwego teatru, wśród uczniów sąsiednich szkół i środowisk. Nasi wychowankowie rozwijają tu swoją wrażliwość artystyczną, zainteresowania i uzdolnienia,czego dowodem jest to, iż w szkołach średnich, a nawet w życiu zawodowym, kontynuują działalność teatralną, a na nasze przedstawienia wracają jako publiczność. Szkolny teatr uczy otwartości i dodaje wiary we własne możliwości, czego przykładem są też indywidualne sukcesy recytatorskie naszych uczniów na różnego rodzaju konkursach.
Spektakle teatralne przygotowane w ramach programu "Lubimy teatr" można obejrzeć w kronice filmowej na witrynie szkolnej (www.orsza.of.pl)

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Rada Rodziców- współfinansuje wydatki na scenografię, szycie kostiumów; organizuje poczęstunek dla teatralnych gości;
Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu; Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku- udostępniają scenę na próby i przedstawienia, a także elementy scenografii oraz służą profesjonalnym oświetleniem sceny i nagłośnieniem;
Urząd Gminy w Grudziądzu- pomoc logistyczna;
Stowarzyszenie "Q przyszłości"- w tym roku realizacja projektu o charakterze artystycznym pt. "W naszej szkole dzieci się nie nudzą";
Zaprzyjaźnieni ze szkołą:
Pani Joanna Dulczewska- profesjonalna pomoc w przygotowaniu scenografii;
Pan Zbigniew Poliszczuk- aranżacje muzyczne, akompaniament;
Pan Mirosław Kowalewski (MMK Video)- bezpłatne filmowanie naszych spektakli;
Pani Małgorzata Kowalewska- montaż filmowy;
Absolwenci- akompaniament, śpiew, pomoc w opiece nad najmłodszymi artystami.


Informacje dodatkowe:
Nauka, teatr i sport - to jest nasza szkoła. Teatr bawi, uczy, wychowuje, wzrusza, czaruje, daje wielką satysfakcję, przyczynia się w sposób niewymierny, ale wyczuwalny dla efektów dydaktycznych i wychowawczych. Jednak nade wszystko teatr - to pasją, która jest w nas - zarówno w nauczycielach, jak i naszych młodych, pięknych, zdolnych, wrażliwych i wyjątkowych aktorach.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.orsza.of.pl© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl