strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-03-30 22:21 / 62
Konkurs ekologiczno-przyrodniczy -"Statkiem po zieloną wiedzę"
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa nr 56 im. Arkadego Fiedlera w Bydgoszczy
Bośniacka 3
85-162 Bydgoszcz
Autor / autorzy działania:Katarzyna Rydzkowska, Gabriela Wódzka
spnr56@bip.oswiata.bydgoszcz.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:część zadań ma charakter stały zakończony konkursem
Forma zajęć:konkurs
Adresat zajęć:uczniowie klas 3
Cel działania:
- propagowanie wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym;
- dostrzeganie zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem;
- wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody - kształtowanie postaw proekologicznych;
- poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska i ekologii;
- rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody;
- wdrażanie do właściwego i kulturalnego współzawodnictwa w zespole.

Szczegółowy opis działania:

Pomysł konkursu, który organizowany jest w szkole cyklicznie od 10 lat oparty jest na popularnej grze „ Bitwa morska”. W zabawie biorą udział 3-osobowe zespoły uczniów klas III. Walczą oni  o tytuł „Znawcy przyrody”. Każdy zespół wybiera kapitana, nawigatora i strzelca. Kapitan odpowiada na pytania po uprzedniej konsultacji z członkami zespołu, podejmuje ostateczną decyzję. Nawigator zaznacza na planszy położenie statków. Strzelec podaje przypuszczalne położenie statków. Każdy zespół kula kostką. Największa liczba wyrzuconych oczek upoważnia zespół do losowania karty, na której umieszczony jest odpowiedni układ statków. Zespoły ponownie wyrzucają kostkę. Największa ilość wyrzuconych oczek uprawnia do rozpoczęcia turnieju. Strzelec podaje przypuszczalne położenie statku. Jeśli trafi - odpowiada na pytanie o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. Dobra odpowiedź to 1 pkt. Zespół, który zatopi statek otrzymuje dodatkowy punkt. Wygrywa zespół, który uzyskał największą ilość punktów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy (zwycięzcy „uznania”, a pozostali „podziękowania”) i upominki.Efekty działania:
- wzbogacanie wiedzy ekologiczno-przyrodniczej;
- dostrzeganie piękna środowisk przyrodniczych, rozumienie konieczności ich ochrony;
- umiejętne posługiwanie się mapą i atlasem;
- właściwe i kulturalne współzawodnictwo.

Informacje dodatkowe:
- dzieci z ogromnym zaangażowaniem włączają się do zabawy;
- uczestnicy konkursu czują się ważni, gdyż każdy z nich pełni określoną funkcję w zespole.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl