strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-08-25 11:00 / 441
"Młodzi młodszym" czyli jak licealiści uczą języka angielskiego przedszkolaków
Działanie opracowano w placówce:Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
Chopina 24
87-700 Aleksandrów Kujawski
Autor / autorzy działania:Joanna Piernikowska, Krystyna Skutnik Dorocka, Igor Chełminiak
jpiernik@poczta.fm
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:cykl czterech spotkań odbywających się od X 2015 r. do VI 2016 r.
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:grupy przedszkolne 4-6 latków
Cel działania:
- promowanie wielojęzyczności w celu przygotowywania dzieci do lepszego startu w przyszłość;
- poszukiwanie nowatorskich, nieformalnych rozwiązań w metodyce nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym;
- zwiększenie efektywności procesu uczenia się/nauczania języka angielskiego;
- doskonalenie umiejętności językowych wśród uczniów liceum biorących udział w przedsięwzięciu.


Szczegółowy opis działania:

Projekt „Młodzi młodszym” to cykl czterech spotkań, podczas których chętni uczniowie klas licealnych uczą języka angielskiego przedszkolaków. Każde ze spotkań ma odmienny charakter i jest poświęcony innej tematyce oraz  służy jednocześnie powtarzaniu zdobytych wcześniej przez przedszkolaków umiejętności językowych.

I spotkanie – nauka kolorów oraz przymiotników big, small, medium, nauka niektórych nazw zwierząt w języku angielskim. Nauka odbywa się poprzez wspólne wykonywanie razem z przedszkolakami modeli zwierzątek z balonów. Warsztaty z balonami do modelowania rozwijają nie tylko umiejętności językowe ale również manualne. Służą integracji,  wspólnej zabawie ale przede wszystkim - nauce języka obcego.

II spotkanie – nauka wyrazów i zwrotów związanych z tematyką Bożego Narodzenia Santa Claus, Christmas Tree, presents, elves, raindeer oraz utrwaleniu nazw kolorów i przymiotników big, small, medium. Na spotkaniu tym Święty Mikołaj w przebraniu, w obecności śnieżynek czytał dzieciom krótką bajkę związaną z Bożym Narodzeniem, a następnie  wykorzystując różnorodne gry, zabawy językowe oraz piosenki, śnieżynki uczyły dzieci wyrazów w języku angielskim. Spotkanie zostało zakończone wspólnym śpiewaniem świątecznej piosenki w języku angielskim oraz wręczeniem drobnych upominków dla przedszkolaków.

III spotkanie – utrwalenie poznanych wcześniej wyrazów poprzez aktywny udział w przedstawieniu teatralnym „Goldielocks and the three bears” przygotowanym przez licealistów. Udział przedszkolaków polegał na głośnym powtarzaniu razem z narratorem wyrazów oraz wspólnym liczeniu w języku angielskim. Scenariusz przedstawienie został opracowany w ten sposób aby przedszkolaki bez żadnych problemów mogły zrozumieć jego treść. Wykorzystano w nim dotychczas poznane przez najmłodszych słownictwo (przymiotniki określające wielkość, liczebniki 1-10, nazwy kolorów, nazwy zwierząt, nazwy przedmiotów typu table, chair, bed).

IV spotkanie to mini zawody sportowe przygotowane pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego oraz przy dużym zaangażowaniu licealistów. Podczas zawodów przedszkolaki uczyły się również zwrotów: well done, good job, excellent,  high-five, fast, slow, next. Wszystkie ćwiczenia fizyczne zostały opracowane po wcześniejszej konsultacji z nauczycielami przedszkola i dostosowane do predyspozycji fizycznej przedszkolaków. Zawody zakończono rozdaniem nagród i dyplomów dla wszystkich uczestników.

Przygotowanie do każdego ze spotkań przebiegało zawsze w taki sam sposób:

- opracowanie konspektu/scenariusza spotkania przez nauczyciela języka angielskiego przy współpracy nauczycieli przedszkola; dostosowanie form, metod nauczania oraz przyswajanego materiału odpowiednio do wieku i predyspozycji językowych  przedszkolaków;

- omówienie scenariusza spotkania z licealistami, przygotowanie pomocy dydaktycznych, dekoracji, nagród, gier i zabaw językowych;

- opracowanie scenariusza spotkania pod kątem językowych; poprawny akcent, intonacja, wymowa wyrazów i zwrotów w języku angielskim i  ewentualna korekta nauczyciela języka angielskiego;

- podsumowanie spotkań - ewaluacja; analiza mocnych i słabych stron, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.Efekty działania:
Uczniowie:
- zwiększenie motywacji do nauki zarówno młodzieży licealnej jak i samych przedszkolaków;
- rozbudzanie kreatywności licealistów poprzez tworzenie własnych pomocy naukowych.
Nauczyciele:
- współpraca i integracja nauczycieli nad wspólnym przedsięwzięciem służącym nauce języka angielskiego wśród przedszkolaków;
- podniesienie jakości pracy szkoły/przedszkola oraz nauczycieli obydwu placówek poprzez organizowanie tego typu przedsięwzięć;
-wdrażanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Niepubliczne Przedszkole Wyspa Malucha w Stawkach - stworzenie warunków do przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego w grupach przedszkolnych, wsparcie merytoryczne.
Rada Rodziców działająca przy LOTS - wsparcie finansowe (zakup materiałów dydaktycznych, balonów do modelowania, słodyczy, materiałów do budowy dekoracji, itp.).

Informacje dodatkowe:
Więcej informacji na www.szkosal.pl

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.szkosal.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl