strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-08-05 11:36 / 439
Mini Wypożyczalnia Językowa
Działanie opracowano w placówce:Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
Chopina 24
87-700 Aleksandrów Kujawski
Autor / autorzy działania:Joanna Piernikowska, Krystyna Skutnik-Dorocka
jpiernik@poczta.fm
Dział i zakres działania:wyrównywanie szans
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od września 2011
Forma zajęć:pozalekcyjne, czas wolny, zajęcia wyrównawcze
Adresat zajęć:uczniowie PGTS oraz LOTS
Cel działania:
- popularyzowanie nauki języka angielskiego wśród młodzieży;
- stworzenie możliwości obcowanie z literaturą anglojęzyczną w czystej postaci (książka, czasopismo);
- wyrównywanie różnic edukacyjnych w odniesieniu do uczniów szkół wielkomiejskich;
- stworzenie możliwości bezpłatnego korzystania z zasobów Mini Wypożyczalni Językowej.Szczegółowy opis działania:

Pomysł utworzenia Mini Wypożyczalni Językowej narodził w czerwcu  2011 r. Umożliwił uczniom korzystanie z książek, czasopism anglojęzycznych nie tylko na lekcjach, ale również w domu. Mini Wypożyczalnia Językowa to wyjątkowa baza różnorodnych materiałów do nauki języka angielskiego:

 • Beletrystyka
 • Czasopisma anglojęzyczne (National Geographic, Readest Digest, English Matter)
 • Czasopisma metodyczne dla nauczycieli ( The Teacher)
 • Słowniki językowe
 • Poradniki metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego
 • Podręczniki do nauki gramatyki i słownictwa
 • Podręczniki do egzaminów międzynarodowych ( FCE, CAE , CPE, BEC, itp.)
 • Readersy
 • Podręczniki i zbiory testów do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych z języka angielskiego
 • Historia i Polityka
 • Religia i wiele innych

Aby stworzyć ofertę czytelniczą rozesłano kilkanaście pism do różnych wydawnictw językowych, ambasad oraz osób prywatnych z prośbą o wsparcie w materiały. Odzew na prośbę był natychmiastowy. Mini Wypożyczalnia Językowa została wyposażona zarówno w materiały całkowicie nowe, jak i używane.  Z roku na rok zasoby jej powiększają się, a uczniowie coraz częściej korzystają z jej materiałów nie tylko na lekcjach języka angielskiego.

Materiały językowe Mini Wypożyczalni Językowej dostępne są bezpłatnie dla wszystkich uczniów szkoły. Mieszą się one w specjalnie wyodrębnionej części biblioteki szkolnej, ale stanowią jej integralna część. Ze wszystkich materiałów dostępnych w Mini Wypożyczalni można korzystać zarówno na miejscu w czytelni oraz wyporzyczjąc je do domu.  Z zasobów wypożyczalni korzystają również nauczyciele potrzebujący konkretnych materiałów na lekcje. Wszystkie wypożyczenia odnotowywane są w systemie internetowym zintegrowanym z systemem biblioteki szkolnej. W ten spsosób mamy kontrolę  nie tylko nad obecnym stanem materiałów dostępnych w wypożyczalni ale przede wszystkim jesteśmy w stanie stwierdzić, z jakich pozycji czytelniczych korzystają najchętniej i najczęściej uczniowie i nauczyciele. W rezultacie pozwoli to również na uzupełnianie zasobów wypożyczalni o konkretne materiały służące uczniom i nauczycielom.Efekty działania:
Uczniowie częściej korzystają z materiałów, rozbudzają zainteresowania czytelnicze i zwiększają swoje umiejętności językowe. Mają łatwy dostęp do materiałów do nauki języka angielskiego przy przygotowywaniu się do egzaminów gimnazjalnych lub maturalnych z języka angielskiego. Nauczyciele wzbogacili pracownię językową o materiały dydaktyczne i metodyczne wykorzystywane nie tylko na lekcjach języka angielskiego. Tradycyjne formy zajęć lekcyjnych zostały wzbogacone o wspólne czytanie czasopism lub lektur w języku angielskim.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Wydawnictwa: Znak, Oxford University Press, Macmillan, Express Publishing, The Teacher, Bauer, Pearson Longman oraz osoby prywatne - wzbogacenie Mini Wypożyczalni Językowej o książki i czasopisma anglojęzyczne.


Informacje dodatkowe:
Więcej informacji na www.szkosal.pl
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl