strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-05-07 11:26 / 433
Klasy sportowe - organizacja pracy z uczniem
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
Polna 1
88-190 Barcin
Autor / autorzy działania:Rafał Rydlewski, Wojciech Kowal, Jacek Jordanowski, Żaneta Kopydłowska
dyr@gimbarcin@.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:cykl 3 letni
Forma zajęć:zajęcia edukacyjne, biwaki, obozy, szkolenia
Adresat zajęć:uczniowie klas sportowych
Cel działania:
- podnoszenie umiejętności psychomotorycznych uczniów;
- kształtowanie umiejętności skutecznej współpracy w zespole;
- rozwijanie innych form aktywności ruchowej sprzyjających kształtowaniu nawyku spędzania czasu wolnego z największym pożytkiem dla zdrowia psychicznego i fizycznego.Szczegółowy opis działania:

Uczniowie klas sportowych uczestniczą w wielu godzinach zajęć sportowych: lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (kluby sportowe). Nauczyciele wychowania fizycznego zapewniają wychowankom pomoc i wsparcie związane z edukacją sportową, jak również z edukacją związaną z innymi przedmiotami poprzez:

- indywidualne podejście dla ucznia zdolnego;

- pracę z uczniem niezmotywowanym, nadrobianie zaległości z innych przedmiotów we współpracy z nauczycielami;

- prowadzenie indywidualnych rozmów z nauczycielami - znalezienie efektywnych rozwiązań problemów danego ucznia.

Klasy sportowe są zobligowane do uczestniczenia w obozach, biwakach sportowych w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych, które służą doskonaleniu umiejętności techniczno-taktycznych. Pracują nad wydolnością organizmu, gibkością, szybkością, rywalizacją w oparciu o zasady fair play, itp.

Tak organizowany czas treningowy zakłada również realizację celów wychowawczych takich jak: integracja zespołu klasowego, współpraca zespołowa, wsparcie i pomoc ze strony rówieśników.

Organizacja wyżej wymienionych form jest bezpłatna dla uczniów - wykorzystana jest baza szkoły, a praca nauczycieli jest oparta na pracy społecznej.

Oprócz stacjonarnych obozów i biwaków klasy sportowe mają organizowane różnorodne i nietypowe formy wyjazdowe rekreacyjno-sportowe:

- cykliczne wyjazdy na naukę jazdy na nartach;

- cykliczne wyjazdy na ściankę wspinaczkową;

- biwaki, obozy wyjazdow, na których uczą się: pływania kajakami, maskowania w lesie, radzenia sobie z zagrożeniami w lesia, teorii podchodów (znaki, szyfry), topografii terenu, używania kompasów w czasie podchodów w dzień i w nocy, elementów samoobrony, pokonywania mostu linowego, wdrażania poznanej wcześniej taktyki walki podczas paintballu, podstaw survivalu.Efekty działania:
Dzięki takim działaniom klasy sportowe osiągają sukcesy na szczeblach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, np:
- III miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Gimnazjalnych w tenisie stołowym i Mistrzostwach Polski juniorek młodszych w grze podwójnej;
- V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w tenisie stołowym - gra drużynowa i w Mistrzostwach Polski Szkół Gimnazjalnych w tenisie stołowym - gra drużynowa;
- Grand Prix Polski w tenisie stołowym - juniorki młodsze;
- I miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w sztafetowych biegach przełajowych 10x1000 chłopców.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Rodzice - współpraca w organizacji posiłków w czasie biwaków, obozów, wsparcie finansowe.Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.gimbarcin.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl