strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-05-04 16:00 / 426
I ty możesz zostać autorem publikacji
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Chełmcach
Chełmce 50
88-121 Chełmce
Autor / autorzy działania:Urszula Kołodziejska
kolodziejskaurszula@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Od 2004 roku
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:Uczniowie klas I-VI
Cel działania:
- budowanie wiary w możliwość odniesienia sukcesu przez każdego ucznia;
- spędzanie wolnego czasu;
- rozwijanie zdolności uczniów;
- wdrażanie do współzawodnictwa;
- prezentowanie działań szkoły w lokalnym środowisku.

Szczegółowy opis działania:

W 2004 roku narodził się pomysł współpracy z redakcją Gazety Pomorskiej.

Redakcja dziennika z dwutygodniowym wyprzedzeniem na łamach gazety (lub obecnie na stronie internetowej w Serwisie dla dzieci) proponuje temat publikacji. Są to: Święta Bożego Narodzenia, powitanie Nowego Roku, Wielkanoc, polskie święta narodowe, zmiany zachodzące w przyrodzie i w pogodzie w poszczególnych porach roku, formy spędzania ferii zimowych i wakacji letnich, zwyczaje i obrzędy pielęgnowane w naszym regionie, atrakcje turystyczne najbliższej okolicy, ciekawe miejsca Europy oraz świata, itp.

Zadaniem uczniów jest przygotowanie publikacji w dowolnej formie, jednak w sposób ściśle związany z zaproponowanym tematem. Może to być praca plastyczna wykonana dowolną techniką, zredagowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej w postaci opisu, opowiadania lub wiersza czy rymowanki. Praca może być wykonana indywidualnie, w grupie kilkuosobowej czy też przez cały zespół klasowy. Wykonanie prac jest zazwyczaj poprzedzone wyszukiwaniem informacji na określony temat w różnych źródłach (Internet, encyklopedie, słowniki, przewodniki turystyczne, książki popularnonaukowe). Ważne jednak, aby praca ucznia była twórcza. Uczeń na podstawie zebranych informacji wykonuje pracę samodzielnie, ale nie powiela znalezionych wcześniej wzorców.

Nad działaniami uczniów czuwa nauczyciel opiekun świetlicy lub nauczyciel bibliotekarz udzielając na bieżąco porad i wskazówek; wszystkie prace uczniowie przygotowują na zajęciach pozalekcyjnych. Po upływie tygodnia od ogłoszenia tematu, prace wszystkich chętnych uczniów są zbierane i przygotowywane do przesłania do redakcji (zaopatrzone w imię, nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza i adres szkoły). Dostarczanie prac odbywa się za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub po wykonaniu skanowania – drogą elektroniczną.

Redakcja Gazety Pomorskiej dokonuje wyboru prac do opublikowania i dokonuje tego zawsze w najbliższym wydaniu weekendowym dziennika. Ponieważ nowoczesne technologie stają się coraz bardziej obecne w codziennym życie, uczniowskie prace są od listopada 2015 roku publikowane nie w wersji papierowej, lecz na stronie internetowej Gazety Pomorskiej.Efekty działania:
Publikacje zamieszczane w Gazecie Pomorskiej są źródłem satysfakcji dla uczniów, dają wiarę w możliwość odniesienia sukcesu (prawie każdy uczeń naszej szkoły w ciągu roku szkolnego jest autorem zamieszczanych publikacji). Ponadto cieszą ich rodziny i są ciekawą formą spędzania czasu wolnego. Pomagają w rozwijaniu zdolności, doskonalą umiejętność wyszukiwania określonych informacji w różnych źródłach, wdrażają do współzawodnictwa oraz budują pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku.Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Redakcja Gazety Pomorskiej - wybór i publikacja prac uczniów.Informacje dodatkowe:
Od 2004 r. ukazało się ponad 2000 prac uczniów. Publikacje uczniów znajdują się na stronie www.pomorska.pl, a na terenie szkoły opublikowane prace gromadzone są w Księdze osiągnięć uczniów.


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.pomorska.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl