strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-03-14 08:37 / 425
Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski
Działanie opracowano w placówce:ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH
J. KRZYMIŃSKIEGO 4
88-100 INOWROCŁAW
Autor / autorzy działania:Justyna Tuchorska, Urszula Kubiak, Anna Borzęcka, Małgorzata Leśniak
justtuch@interia.pl
Dział i zakres działania:wyrównywanie szans
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:15-30.10 2015 r.
Forma zajęć:zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
Adresat zajęć:społeczność Zespołu Szkół Integracyjnch
Cel działania:
- wyposażeniu uczniów w wiedzę na temat problemów w codziennym funkcjonowaniem osób z wadą wzroku;
- rozwijanie empatii i życzliwości;
- nauka umiejętnego pomagania osobom niewidomym i słabo widzącym;
- zapoznanie z pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w pracy z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi.

Szczegółowy opis działania:

Szkoła podejmuje szereg działań, mających na celu poznanie problemów oraz form pomocy osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym osobom z dysfunkcją wzroku. Pracownicy i uczniowie przyłączyli się do obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski.

15 października zorganizowano dla całej społeczności szkoły spotkania, których celem było przedstawienie uczniom problematyki osób niewidomych i niedowidzących, zwrócenie uwagi na jakie problemy napotykają osoby z dysfunkcją wzroku. Uczniowie poznali historię białej laski. Zaprezentowano również film z Lip Dub ukazujący życie uczniów w SOSW im.L.Braillea w Bydgoszczy. Wszyscy pracownicy szkoły mieli wpięty emblemat święta - słonecznik. Spotkaniu towarzyszyła wystawa sprzętu, pomocy niezbędnych osobą niewidomym i niedowidzącym. Każdy mógł zobaczyć podręczniki pisane pismem Braillea. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również gazetka, na której prezentowane były sylwetki znanych osób z dysfunkcją wzroku.

Na godzinach wychowawczych oraz edukacji dla bezpieczeństwa odbyła się projekcja filmu "N jak niewidomy". Uczniowie uczestniczyli w pogadance, wymieniali swoje spostrzeżenia, dzielili się swoimi przeżyciami. Do 30 października na poszczególnych lekcjach uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali pomoce dydaktyczne dla niewidomych (np. wypukłe mapy, figury geometryczne, wypukłe ilustracje do znanych utworów literackich dla dzieci itd.). Zaangażowali się rodzice uczniów, którzy dostarczyli różne materiały niezbędne do stworzenia tych pomocy, pomagali w ich przygotowywaniu. Powstałe pomoce dydaktyczne zostały zgromadzone w gabinecie tyflopedagoga i są wykorzystywane do pracy z uczniami słabo widzącymi i niewidomymi.

Uczniowie klas I-III wraz z nauczycielami przygotowywali plakaty dotyczące Międzynarodowego Dnia Białej Laski, uczestniczyli w zabawach mających na celu ukazanie jak ważny dla człowieka jest zmysł dotyku, równowagi, węchu i słuchu.

30 października był bardzo istotny w organizacji całej akcji. W tym dniu wszyscy mogli uczestniczyć w pokonywaniu labiryntów, wykonaniu prostych czynności samoobsługowych bez pomocy wzroku. Ćwiczenia te były niesamowitym doznaniem dla wszystkich.

Relacje z przeprowadzonej akcji zostały na bieżąco zamieszczane na internetowej stronie szkoły, a także w lokalnych mediach.Efekty działania:
Szkoła pozyskała pomoce dla uczniów niewidomych i słabo widzących.
Placówka uzyskała Certyfikat "Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym i Słabo Widzącym".


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Dodatkowo do udziału w obchodach uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski włączeni zostali rodzice uczniów, były uczeń szkoły obecnie uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im.L.Braille a w Bydgoszczy, a także przedstawiciele lokalnych władz.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zsi-ino.com© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl