strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-03-12 19:40 / 424
MIKOŁAJKOWE KONCERTY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W INOWROCŁAWIU
Działanie opracowano w placówce:ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH
J. KRZYMIŃSKIEGO 4
88-100 INOWROCŁAW
Autor / autorzy działania:Justyna Tuchorska, Urszula Kubiak
justtuch@interia.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:w każdym roku szkolnym, trwa około 2 miesięcy
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie
Cel działania:
- indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w szkole;
- zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły;
- zintegrowane działania szkoły i organu prowadzącego na rzecz edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- aktywne spędzanie czasu wolnego i rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.


Szczegółowy opis działania:

W swojej pracy kierujemy się słowami: „Każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości”. Od 2003 roku obchodzimy Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Pierwsze obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych miały charakter gier i zabaw integracyjnych. Ich celem było uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi, nauka pełnej tolerancji oraz umiejętność współpracy.
Od kilkunastu lat obchody tego dnia mają charakter uroczystych Mikołajkowych Koncertów z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Koncert przygotowywany jest w oparciu o metodę projektu, którego realizacja trwa około dwa miesiące. Na całość składa się przygotowanie scenariusza, scenerii, zaproszeń oraz próby przedstawienia. 
Koncert ma charakter terapeutyczno-wychowawczy. Daje szanse wszystkim dzieciom i młodzieży, w tym również uczniom niepełnosprawnym, na rozwijanie swoich ukrytych zdolności i talentów. Umożliwia ćwiczenie poprawnej wymowy, swobody wypowiadania się, ruchów oraz uczy samodzielności i współdziałania - jest ważnym elementem rewalidacji. Taka forma zajęć pozalekcyjnych pozytywnie wpływa na dzieci i młodzież czego efektem jest m.in. konstruktywne radzenie sobie z problemami i trudnymi stanami emocjonalnymi i skutkuje ograniczeniem zachowań niepożądanych.

Idea koncertu pozwala na ukazanie lokalnej społeczności istoty integracji, uczy pełnej tolerancji. Taka forma ekspresji pozwala rodzicom, w szczególności rodzicom dzieci niepełnosprawnych, uwierzyć w to, iż ich dziecko również wiele potrafi, że jest w pełni akceptowanym w grupie rówieśniczej. Przygotowanie koncertu to dla uczniów nie tylko udział w wielkiej przygodzie, dobrej zabawie, ale przede wszystkim to forma pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nauczyciele uczestniczący w organizacji tego przedsięwzięcia to grupa osób, która od kilkunastu lat doskonale współpracuje ze sobą, rozwija swoje pomysły i pasje. Każdy koncert jest inny; podkreślały najważniejsze wartości jakimi należy kierować się w życiu.
Koncerty mają myśl przewodnią. W ciągu lat były nimi między innymi słowa: „Prawdziwym schronieniem dla człowieka jest drugi człowiek”, „Podróżą życie jest człowieka”, „Integracja rodzi się w sercu człowieka, tutaj ma swój początek”, „Kocham Cię Życie”, "Nie mamy nic do stracenia".

Realizacja takich przedsięwzięć ożywia życie szkoły i umożliwia spojrzenie na szkołę jako nie tylko na miejsce edukacji dla dzieci, ale jako na centrum propagowania kultury i wartości wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lokalnej społeczności. Od dwóch lat oprócz występów uczniów swoje umiejętności aktorskie prezentują nauczyciele.Efekty działania:
- ułatwienie dzieciom z niepełnosprawnościami kontaktu z otoczeniem;
- konstruktywne radzenie sobie z problemami i trudnymi stanami emocjonalnymi;
- umiejętność planowania czasu wolnego;
- włączenie rodziców w przygotowania dekoracji na koncert;
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci;
- ukazanie talentów artystycznych.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Rodzice przygotowują stroje i dekoracje.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie zsi-ino.com© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl