strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-05-04 15:41 / 417
"Nocny maraton czytania" z "Panem Tadeuszem"
Działanie opracowano w placówce:Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie
Radziejów, Szkolna 12
88-200 Radzieów
Autor / autorzy działania:Małgorzata Santysiak, Magdalena Bugalska
sekretariat@radziejow.edu.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:23-24 października 2015 roku
Forma zajęć:zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne
Adresat zajęć:Uczniowie LO i PGP
Cel działania:
- promowanie czytelnictwa w lokalnym środowisku;
- kształcenie umiejętności głośnego czytania i uważnego słuchania;
- uczenie autoprezentacji.


Szczegółowy opis działania:

Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie czytelnictwa oraz zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o piękną i poprawną polszczyznę. W związku z rosnącymi wymaganiami uczniów oraz zmienianiem się roli i funkcji biblioteki szkolnej podejmujemy  działania, które pozwalają stworzyć w środowisku lokalnym wizerunek biblioteki i szkoły otwartej na potrzeby ucznia, a także pogłębiają więzi wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły.  Ponadto nocne czytanie jest propozycją atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu w bibliotece szkolnej. „Nocny maraton czytania” odbył się 23-24 października 2015 roku. Rozpoczął się o godz. 17.00.

Mając na uwadze nietypowe godziny trwania maratonu zastał opracowany scenariusz spotkania. O przedsięwzięciu zostali poinformowani rodzice uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w nocnym czytaniu. Przygotowano plakat informujący o „Nocnym maratonie czytania” oraz pieczątkę okolicznościową, którą ostemplowano egzemplarze „Pana Tadeusza” przyniesione przez uczestników maratonu.

W nocnym maratonie czytania udział wzięli uczniowie liceum, nauczyciele, dyrekcja oraz zaproszeni goście. Wszyscy uczestnicy głośno czytali kolejne fragmenty „Pana Tadeusza”, egzemplarza wydanego w 1959 roku, specjalnie zakupionego na tę okazję przez radę rodziców. Przygotowano poczęstunek - w przerwach czytelnicy mogli poznać namiastkę soplicowskich smaków. Uczniowie w grupach rozwiązywali test ze znajomości treści lektury oraz obejrzeli fragmenty filmu „Pan Tadeusz” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Efektem maratonu jest przeczytanie wszystkich 12 ksiąg oraz Epilogu. Przedsięwzięcie zostało udokumentowane na zdjęciach, które wraz z notatką opublikowano na stronie internetowej szkoły oraz w  miesięczniku „Powiatowe ABC”.Efekty działania:
- przeczytanie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza;
- usprawnienie umiejętności głośnego czytania oraz uważnego słuchania;
- integracja społeczności szkolnej, organu prowadzącego, przyjaciół szkoły.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Rada Rodziców ZSiP - ufundowanie egzemplarza "Pana Tadeusza" wydanego w 1959 roku, przygotowanie poczęstunku.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl