strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-10-17 08:56 / 415
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Inspiracje Słońcem
Działanie opracowano w placówce:Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie
Radziejów, Szkolna 12
88-200 Radzieów
Autor / autorzy działania:Magdalena Bugalska
sekretariat@radziejow.edu.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Konkurs organizowany od 2011 roku, cyklicznie co 2 lata
Forma zajęć:konkurs
Adresat zajęć:miłośnicy fotografii z kraju i ze świata
Cel działania:
- rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży;
- pogłębianie zainteresowań;
- rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników konkursu i jego odbiorców.


Szczegółowy opis działania:

Konkurs jest organizowany od 2011 roku, cyklicznie co 2 lata. Ma on zasięg światowy. Uczestników łączy pasja fotografowania, zainteresowanie otaczającym światem.

 

Udział polega na wykonaniu zdjęć zainspirowanych Słońcem, ujęcie Słońca w sposób artystyczny. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii, każda praca oceniana jest oddzielnie. Technika wykonania prac jest dowolna. Prace konkursowe w formacie JPG o wymiarach minimalnie 1200x1600 pikseli i maksymalnie w plikach nie przekraczających 1MB wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym przesyłane są jedynie pocztą elektroniczną.  

 

Jury konkursu - składające z artystów fotografików - wyłania finalistów i laureatów konkursu poprzez ocenę prac pod względem sposobu przedstawienia tematyki konkursu oraz wartości artystycznej zdjęcia. Jury wybiera spośród zgłoszonych prac zdjęcia uczestników, którzy kwalifikują się tym samym do drugiego etapu konkursu. W drugim etapie konkursu jury wyłania z grona finalistów laureatów nagród głównych i wyróżnień.

 

Do udziału w konkursie nadsyłane są prace  z różnych krajów, ze wszystkich kontynentów. W trzech edycjach wpłynęło w sumie ponad 5000 zdjęć. Zdjęcia laureatów konkursu prezentowane są podczas koncertu galowego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej, w formie wystawy oraz na stronie internetowej szkoły. O konkursie pisze prasa lokalna i informuje TVP Bydgoszcz. Fotografie konkursowe publikowane są w „Radziejowianinie”, „Powiatowym ABC” i „Gazecie Kujawskiej”. Konkurs od lat budzi zainteresowanie miłośników  fotografii i pasjonatów astronomii.Efekty działania:
- młodzież poznała różne techniki fotografii, rozwinęła kulturę i wrażliwość wizualną;
- uczniowie nabyli umiejętności organizowania imprez szkolnych, pracy indywidualnej i współpracy w zespole;
- mieszkańcy miasta mieli możliwość obejrzenie Słońca prezentowanego w sposób artystyczny.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - koordynowanie prac jury konkursu;
- Starostwo Powiatowe - fundator nagród;
- Klasztor Ojców Franciszkanów w Radziejowie - wystawa zdjęć laureatów.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl