strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-05-04 15:25 / 414
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej w Radziejowie
Działanie opracowano w placówce:Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie
Radziejów, Szkolna 12
88-200 Radzieów
Autor / autorzy działania:Sławomira Jasińska, Karol Brzykcy
sekretariat@radziejow.edu.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od 1994, impreza jednodniowa zwykle w czerwcu, organizacja działań przygotowawczych w ciągu całego roku
Forma zajęć:przesłuchania konkursowe oraz koncert finałowy
Adresat zajęć:młodzież
Cel działania:
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów językowych i muzycznych w zakresie języka i kultury francuskiej;
- angażowanie społeczności szkolnej w życie kulturalne szkoły i miasta;
- nawiązywanie kontaktów ze szkołami, instytucjami samorządowymi oraz środowiskami twórczymi.Szczegółowy opis działania:

Konkurs jest organizowany od 1994 roku. Aktualnie jest to coroczna impreza kulturalna o zasięgu ogólnopolskim, w której uczestnicy łączą pasję śpiewania z językiem francuskim. Uczestnictwo w konkursie polega na nagraniu piosenek w języku francuskim i polskim i przesłaniu ich na adres szkoły. Jury konkursu - złożone z muzyków, kompozytorów i  nauczycieli języka francuskiego - wyłania finalistów konkursu.

Jednodniowe przesłuchania konkursowe, odbywające się w zaprzyjaźnionej Szkole Muzycznej w Radziejowie, są chwilą wyłonienia laureatów, których poznajemy wieczorem, podczas koncertu galowego. Po południu uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach językowych i muzycznych pod okiem specjalistów.

W czasie tych spotkań przygotowują również wspólnie krótki występ, a  spędzony razem czas pozwala  bliżej się poznać, nawiązać kontakty, przyjaźnie. Szkoła zapewnia uczestnikom nocleg i możliwość zjedzenia posiłku. Jest też czas na przechadzkę po mieście i krótki odpoczynek. Wieczorem, na dziedzińcu szkoły odbywa się Koncert Galowy, podczas którego wręczane są nagrody i wyróżnienia.

Koncert wieńczy recital Gwiazdy Wieczoru – artysty sceny polskiej. Przez ostatnie 20 lat gośćmi festiwalu byli: Michał Bajor, Edyta Geppert, Jacek Wójcicki, Janusz Radek, Włodzimierz Korcz, Grupa "Pod Budą" i inni.

Młodzież szkolna oraz nauczyciele i pracownicy  przygotowują się do tego dnia przez cały rok, gdyż jest to duże przedsięwzięcie nie tylko artystyczne ale i organizacyjne. Przygotowywane są plakaty oraz powiadamia się szkoły i różnego rodzaju instytucje językowe i kulturalno-oświatowe, natomiast w dzień festiwalu młodzież i nauczyciele towarzyszą uczestnikom pełniąc rolę gospodarza konkursu.

Konkurs odbija się echem w prasie lokalnej i mediach, opisywany jest w Radziejowianinie, w Gazecie Wyborczej i czasopiśmie nauczycieli języka francuskiego Profs Europe. Relacje z festiwalu nadają lokalne media – radio „PiK” z Bydgoszczy, Radio „W” z Włocławka. Festiwal jest promowany przez Instytut Francuski w Warszawie, objęty patronatem Urządu Miasta i Gminy w Radziejowie i Starostwo Powiatowe. Zazwyczaj konkursowi towarzyszą inne imprezy – konkurs fotograficzny czy spotkania z astronomią astrobazie. Od pierwszych konkursów w jury zasiadają zaprzyjaźnieni muzycy i kompozytorzy – Jadwiga Sobolewska, Partyzant, a także przedstawiciel Profs Europe Richard Sorbet, lektor języka francuskiego na UMCS w Lublinie. Festiwal skupia od lat miłośników  piosenki francuskiej i polskiej wśród mieszkańców miasta, jest imprezą bezpłatną, o charakterze masowym.Efekty działania:
- młodzież i środowisko lokalne poznają piosenkę francuską, twórców francuskich, kulturę francuską;
- wyłaniane są talenty muzyczne i językowe;
- uczniowie nabywają umiejętności w organizowaniu imprez szkolnych, pracy indywidualnej i współpracy w zespole.Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Szkoła Muzyczna w Radziejowie - organizacja miejsca na przesłuchania konkursowe;
- Urząd Miasta i Gminy Radziejów - fundator jednej z głównych nagród;
- Starostwo Powiatowe - fundator jednej z głównych nagród;
- instytucje sponsorujące - zakup nagród, udział w finansowaniu festiwalu;
- Ambasada Francji w Polsce - dostarczanie materiałów dla młodzieży popularyzujących język francuski.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl