strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-10-17 08:52 / 413
Koło teatralne w języku angielskim w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie
Działanie opracowano w placówce:Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie
Radziejów, Szkolna 12
88-200 Radzieów
Autor / autorzy działania:Agnieszka Wlczak
sekretariat@radziejow.edu.pl
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od 2008
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie Zespołu Szkół i Placówek
Cel działania:
- motywowanie do czytania literatury w języku angielskim;
- rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów.
Szczegółowy opis działania:

Zajęcia koła teatralnego w języku angielskim odbywają się zazwyczaj w wymiarze 1-2 godzin tygodniowo. Angażują się w nie uczniowie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Charakter i przebieg zajęć jest w znacznej mierze uzależniony od rodzaju przygotowywanego przedsięwzięcia.

 

Cel - przygotowanie przedstawienia teatralnego w języku angielskim.

1. Wybór utworu przez uczniów spośród proponowanych przez nauczyciela.

2. Czytanie utworu (dostosowanego poziomem do znajomości języka przez uczniów), połączone z jego równoczesnym słuchaniem. Po każdym rozdziale uczniowie wykonują ćwiczenia sprawdzające zrozumienie treści przeczytanego fragmentu.

3. Napisanie scenariusza przedstawienia, które może być poprzedzone obejrzeniem profesjonalnego przedstawienia w języku angielskim. Scenariusz piszą uczniowie we współpracy z nauczycielem.

4. Przydzielenie ról w przedstawieniu zgodnych z umiejętnościami językowymi uczniów. W pracę nad przedstawieniem angażowani są zarówno uczniowie, którzy łatwo przyswajają język angielski, jak i ci, którzy mają trudności.

Uczniowie, którzy nie chcą występować w przedstawieniu, zapewniają oprawę muzyczną i wokalną,  pomagają w przygotowaniu kostiumów, rekwizytów, ustawieniu scenografii na scenie. Pełnią oni też funkcje porządkowe w trakcie przedstawienia i po nim.

5. Przygotowanie, we współpracy z kolegami z różnych klas oraz rodzicami, kostiumów i scenografii. Finałem jest wystawienie przedstawienia w języku angielskim dla społeczności szkolnej, dla rodziców oraz zaprezentowanie się na konkursach i przeglądach.

 

Częstotliwość prób uzależniona jest od rodzaju przedsięwzięcia i  możliwości uczniów.

W ramach działalności koła teatralnego w języku angielskim przygotowywane są nie tylko przedstawienia teatralne, ale również krótsze formy sceniczne, np. skecze. Uczniowie recytują też poezję anglojęzyczną przygotowując się do występów na konkursach.Efekty działania:
- uczniowie poznali literaturę angielską, w zintegrowany sposób kształcąc wszystkie umiejętności językowe.
- zostali zaktywizowani uczniowie zarówno zdolni jak i słabsi;
- uczniowie nabyli umiejętności organizacyjne, pracy indywidualnej i współpracy w zespole.
- uczniowie odnieśli sukcesy w konkursach, np.: I miejsce w I Kujawsko-Pomorskim Przeglądzie Teatralnym w Toruniu, nagroda za najlepszą produkcję na Drama Jamboree w Bydgoszczy.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- rodzice - sponsorowanie i przygotowywanie kostiumów oraz scenografii;
- wydawnictwa językowe Pearson i Oxford - zapewnienie nagród.
Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie sekretariat@radziejow.edu.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl