strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-01-11 19:45 / 409
Praca w chmurze - I Gminna Konferencja Edukacyjna
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
Polna 1
88-190 Barcin
Autor / autorzy działania:Marlena Korgul, Jacek Grobelniak
sek@gimbarcin.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:cały rok szkolny
Forma zajęć:warsztaty, zajęcia edukacyjne
Adresat zajęć:nauczyciele, uczniowie gimnazjum
Cel działania:
- podnoszenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela;
- kształtowanie umiejętności skutecznej współpracy w zespole;
- zwiększenie świadomości dotyczącej efektywnego wykorzystania chmury;
- integracja środowiska nauczycielskiego na terenie Gminy Barcin.

Szczegółowy opis działania:

5 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie odbyła się I Gminna Konferencja Edukacyjna, której głównym celem było podjęcie działań w kierunku tworzenia systemu doskonalenia oświaty w Gminie Barcin.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli oraz pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin, a także animatorzy świetlic wiejskich, działających przy Miejskim Domu Kultury w Barcinie.

Wypracowane materiały zaprezentowano, wykorzystując narzędzie multimedialne – tzw. „chmurę".

 

Żeby pracować w „chmurze" wystarczy spełnić trzy warunki:

  1. Założyć konto na stronie google.com. Oprócz dostępu do poczty e-mail natychmiast uzyskujemy kolejne narzędzia: "chmurę", pakiet biurowy, kalendarz, dysk gogle i inne. Umożliwiają one nam nie tylko tworzenie własnych dokumentów tekstowych, ale także arkuszy kalkulacyjnych, rysunków i prezentacji, które możemy przechowywać, edytować i udostępniać.
  2. Mieć dostęp do internetu.
  3. Posiadać urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową – smartfon, tablet, komputer stacjonarny, laptop, notebook lub inne.

Podczas obrad plenarnych mogliśmy przedstawić jeden dokument, zawierający plany i wnioski wszystkich zespołów przedmiotowych.

 

Jakie są inne zalety pracy w „chmurze"?

  • łatwy, darmowy dostęp do materiałów w każdym miejscu;
  • możliwość udostępniania dokumentów, wpisywania sugestii i komentarzy;
  • przechowywanie danych i ich edycja;
  • wspólna praca w czasie rzeczywistym, śledzenie poczynań innych grup;
  • szybka informacja zwrotna;
  • wgląd w historię zmian;
  • tworzenie folderów z materiałami.

Zastosowanie „chmury" w pracy zespołu polonistycznego.

Podczas dyskusji poruszone zostały zmiany w szkole i kwestie dotyczące nowych rozporządzeń. Uczestnicy zastanawiali się także nad tym, czy od przybytku zadań domowych może boleć głowa... . W ramach dzielenia się dobrymi praktykami, w drugiej części warsztatów przedstawiono nagraną lekcję języka polskiego.

Zespół został podzielony na cztery grupy i pracował w „chmurze" przy pomocy urządzenia przenośnego - tabletów. Każda grupa, oglądając lekcje języka polskiego, zwracała uwagę na następujące aspekty: operacjonalizację celów, zalety lekcji, wady oraz elementy oceniania kształtującego. Poloniści wpisywali swoje spostrzeżenia w „chmurę", wspólnie pracowali w czasie rzeczywistym.

Prowadzenie warsztatów w tej formie pozwoliło nie tylko na wymianę doświadczeń metodycznych, ale również na zaprezentowanie i upowszechnienie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, przydatnych w pracy nauczyciela.

Podsumowaniem warsztatów może być prezentacja przygotowana w Dysku Google, która po skończeniu zajęć natychmiast została udostępniona uczestnikom warsztatów zespołu polonistycznego i zaprezentowana na posiedzeniu plenarnym konferencji.

https://docs.google.com/presentation/d/1P6-v004YVN03PPWNcihgzNQvZjR7esIQg5mUs70m1Ms/edit?usp=sharingEfekty działania:
- wspólna praca wszystkich zespołów w czasie rzeczywistym, śledzenie poczynań innych grup;
- szybka informacja zwrotna;
- prezentacja wspólnie wypracowanych efektów na posiedzeniu plenarnym I GKE;
- utworzenie bazy dydaktycznej przez liderów poszczególnych zespołów.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Szkoły i placówki oświatowe na terenie gminy Barcin - uczestnicy I GKE, liderzy zespołów odpowiedzialni za zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Brzechwy w Barcinie - udostępnienie sali gimnastycznej i pomieszczeń szkoły, zorganizowanie zaplecza technicznego;
- Miejski Dom Kultury w Barcinie - patronat medialny; obecność TVL, nagłośnienie;
- Stowarzyszenie "Otwarte Umysły" - koordynowanie spraw technicznych, związanych z pracą w chmurze.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl