strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-01-05 13:03 / 408
VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Działanie opracowano w placówce:Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
Chopina 24
87-700 Aleksandrów Kujawski
Autor / autorzy działania:Joanna Piernikowska
jpiernik@poczta.fm
Dział i zakres działania:uczeń zdolny
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od początku roku szkolnego 2010/2011 cyklicznie raz w roku
Forma zajęć:konkurs
Adresat zajęć:uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych
Cel działania:
- rozwijanie w uczniach postawy ciekawości innych kultur;
- ćwiczenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim;
- wspieranie uzdolnień i umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną i rozwijanie wiary we własne możliwości językowe;
- integracja młodzieży szkolnej i nauczycieli z różnych szkół gimnazjalnych.

Szczegółowy opis działania:

Adresatem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych nie jest tylko młodzież gimnazjalna szczególnie uzdolniona językowo ale też uczniowie, których interesuje kultura, historia, polityka czy też geografia krajów obszaru anglojęzycznego. Stworzyliśmy szansę uczestniczenia w konkursach uczniom, dla których niejednokrotnie nauka języka angielskiego była problemem. Staraliśmy się pokazać,  iż nauka języka obcego może być przyjemna, a przyswajana wiedza wykorzystana w przyszłości na innych przedmiotach w szkole i poza nią.

Przed przystąpieniem uczniów do konkursu wybierany jest jeden kraj obszaru anglojęzycznego (np. Australia, Nowa Zelandia, Irlandia, Stany Zjednoczone, itp.), który obowiązuje w danej edycji konkursu w roku szkolnym. Kolejnym etapem jest stworzenie listy lektur, na podstawie której opracowywane są pytania konkursowe. Stworzenie takiej listy pozwala zarówno uczniom, jak i nauczycielom przygotować się do konkretnych zagadnień konkursowych. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

I etap szkolny -  ma miejsce w macierzystej szkole uczestników i polega na rozwiązaniu w języku polskim testu z wiedzy na temat wybranego w danej edycji konkursu  kraju anglojęzycznego. Test ten jest wysyłany na adres szkoły biorącej udział w konkursie wraz z regulaminem. Cztery osoby, które w eliminacjach szkolnych uzyskały największą liczbę punktów, przechodzą do etapu powiatowego. 

 

II etap powiatowy  - polega na rozwiązaniu testu zawierającego 40-50 pytań dotyczących wiedzy na temat krajów anglojęzycznych. Test składa się z różnego rodzaju zadań: test wyboru, odpowiedzi na pytania, podpisy pod obrazkami, itp. Pytania testowe napisane są w języku angielskim. Odpowiedzi na pytania należy udzielać również w języku angielskim.

 

Oceny prac konkursowych dokonuje jury, które zostaje powołane spośród nauczycieli języka angielskiego przybyłych wraz z uczniami na konkurs. W ten oto sposób nie tylko pracujemy nad wspólnym przedsięwzięciem, ale również mamy możliwość skonfrontowania wiedzy naszych uczniów, wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy w przygotowaniach do podobnych konkursów językowych.

 

Nagradzane są I, II oraz III miejsce a wyróżniani - pozostali uczestnicy konkursu.

Po wręczeniu nagród oraz wyróżnień wszyscy uczestnicy mogą skosztować tradycyjnej angielskiej herbaty oraz dań kuchni brytyjskiej. Wspólny poczęstunek jest także okazją do integracji gimnazjalistów i ich nauczycieli. Bardzo często też imprezie towarzyszą mini przedstawienia w języku angielskim oraz recitale piosenki angielskiej, które organizowane są dla gości przez uczniów Publicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych jest imprezą, która już na dobre zagościła w kalendarzu wielu szkół gimnazjalnych powiatu aleksandrowskiego.Efekty działania:
Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większą popularnością. Zaprzyjaźnione szkoły powiatu aleksandrowskiego oraz nauczyciele języka angielskiego chętnie angażuje się w prace przygotowawcze przy opracowaniu zagadnień na konkurs. Konstruktywne sugestie są bardzo istotne i znacznie ułatwiają prace nad stworzeniem ciekawych zadań konkursowych.
Wyniki konkursu publikowane są na stronie internetowej szkoły (www.szkosal.pl), jak również w lokalnej prasie (Gazeta Pomorska, Gazeta Aleksandrowska, Nowości Toruńskie).
Patronat nad konkursem objęli Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego oraz Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
Idea powstania konkursu okazała się trafionym pomyłem, a wielu uczniów biorących w nim udział z łatwością radzi sobie w innych konkurach językowych zajmując wysokie noty.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Rada Rodziców - wsparcie finansowe, organizacja cateringu, poczęstunku dla gości;
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim oraz Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego - ufundowanie nagród dla zwycięzców;
- wydawnictwa językowe - nagrody dla zwycięzców oraz wyróżnienia;
- nauczyciele języka angielskiego szkół gimnazjalnych powiatu aleksandrowskiego (Gimnazjum w Konecku, w Ciechocinku, w Zbrachlinie, w Raciążku, w Służewie, w Aleksandrowie Kuj.) - współtworzenie zagadnień konkursowych oraz praca w komisji konkursowej.


Informacje dodatkowe:
Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz fotorelacje z poprzednich edycji konkursu można znaleźć na stronie www.szkolsa.pl oraz w Gazecie Pomorskiej i Gazecie Aleksandrowskiej.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.szkosal.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl