strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-01-05 11:42 / 404
Popularne baśnie w anglojęzycznej odsłonie
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie
Dyblin, 1
87-610 Dobrzyń Nad Wisłą
Autor / autorzy działania:Anna Tomczyk
sp_dyblin@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:stały
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie klas V SP
Cel działania:
- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań;
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej;
- wzmacnianie poczucia własnej wartości;
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole.


Szczegółowy opis działania:

Każdego roku uczniowie klas piątych uczęszczający na zajęcia koła językowego pod opieką nauczyciela przygotowują inscenizację popularnych bajek. Udział uczniów i ich zaangażowanie widać w każdym aspekcie podejmowanego przedsięwzięcia; uczniowie zgłaszają sugestie związane z treścią scenariusza, towarzyszącą muzyką, scenografią i rekwizytami.

Przygotowanie scenariusza oraz próby odbywają się na spotkaniach uczestników koła językowego. W swoim dorobku mamy  inscenizację Czerwonego Kapturka. Inscenizacja przygotowana przez tegorocznych uczniów klasy V nosi tytuł „Cindarella, czyli  opowieść o Kopciuszku z lekkim przymrużeniem oka” . Każdy uczeń otrzymał rolę w przedstawieniu. Uczniowie szczególnie zainteresowani rozwijaniem swojej wiedzy i umiejętności oraz doskonale radzący sobie z tremą otrzymali role bardziej rozbudowane, zaś uczniowie obawiający się występów publicznych - role na miarę swoich możliwości. Na potrzeby naszego przedstawienia obsadziliśmy role: Kopciuszka, siostry, macochy księcia, czarodzieja będącego równocześnie giermkiem oraz narratora. Przedstawienie jest anglojęzyczne, lecz by było zrozumiałe dla najmłodszych uczniów, narrator żartobliwie komentuje wydarzenia po polsku.

Przedstawienia są wystawiane w jednej z pracowni lekcyjnych, w której przygotowujemy scenografię nawiązująca do wystawianej sztuki. Wszyscy „aktorzy” występują w strojach odpowiednich dla danej postaci. W przygotowaniu kostiumów dużą zasługę mają rodzice.

Na przedstawienie zapraszani są wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.Efekty działania:
- zaprezentowanie przez uczniów swoich talentów na forum szkoły;
- przezwyciężanie tremy;
- wdrożenie do pracy zespołowej;
- umiejętność wypracowania kompromisu;
- zwiększenie zainteresowania nauką języka angielskiego.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl