strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-01-05 11:32 / 395
KOLOROWY TYDZIEŃ
Działanie opracowano w placówce:Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego
MŁYŃSKA 12
87-500 RYPIN
Autor / autorzy działania:mgr Paulina Wysocka
zss_rypin@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:5 dni w trakcie roku szkolnego
Forma zajęć:zajęcia edukacyjne
Adresat zajęć:uczniowie z niepełnosprawnościa intelektualną
Cel działania:
Budzenie i wyzwalanie pozytywnej radości poprzez zabawę.


Szczegółowy opis działania:

W dniach od 18–22 maja 2015 r. w naszej szkole zorganizowany został KOLOROWY TYDZIEŃ. W zajęciach brały udział dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym, autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną.

Każdego dnia obowiązywał inny kolor:

  • Poniedziałek kolor żółty – zajęcia prowadzony były pod hasłem „Wokół ula”. Tego dnia dzieci spotkały się z pszczelarzem, który opowiedział im o swojej pracy.
  • Wtorek kolor zielony – „W leśniczówce”. Dzieci spotkały się myśliwym, który przedstawił im swoją pracę, sprzęt i strój galowy oraz opowiedział o zwierzętach żyjących w lesie.
  • Środa kolor czerwony – „Spotkanie ze strażakami”. Strażak opowiedział dzieciom o swojej pracy. Dzięki życzliwości przybyłych gości dzieci mogły same przekonać się jak działają urządzenia i sprzęt, którymi posługują się strażacy.
  • Czwartek kolor niebieski – „Płynie woda”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z „Porannego kręgu”, robiły eksperymenty z wodą.
  • Piątek dzień kolorowy – „Tęczowe pożegnanie”. Dzieci wspólnie wykonywały kolorowe prace plastyczne nawiązujące do poszczególnych dni „Kolorowego tygodnia”. Były to m.in.: stonoga, słoneczko, chmurka, kwiatki, motyle itp.


Efekty działania:
- utrwalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania koloru żółtego, zielonego, czerwonego, niebieskiego;
- rozwijanie intencji twórczej poprzez improwizację ruchową i słowną;
- poszerzenie wiedzy dzieci: poznanie stroju i pracy pszczelarza, myśliwego i strażaka;
- kształtowanie zachowań społecznych: witanie i przedstawianie się, umiejętność prowadzenia rozmowy, zadawania pytań;
- doskonalenie logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek.Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Państwowa Straż Pożarna w Rypinie - pokaz sprzętu pożarniczego;
- Koło Łowieckie w Rogowie - prezentacja;
- mistrz pszczelarski - pokaz sprzętu pszczelarskiego.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl