strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-09-03 10:49 / 393
Aktywność społeczna i obywatelska uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego
Działanie opracowano w placówce:Technikum Mechaniczne nr 1 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
Świętej Trójcy 37
85-224 Bydgoszcz
Autor / autorzy działania:Anna Jasińska, Ewa Peszyńska
jasinska.an@wp.pl
Dział i zakres działania:edukacja europejska
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:rok szkolny 2014/2015
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie klas I i III technikum
Cel działania:
- rozwijanie aktywności społecznej i pasji poznawczej uczniów;
- zapoznanie młodzieży z warsztatem dziennikarskim i pracą w studiu telewizyjnym - TVP Bydgoszcz;
- pobudzenie wrażliwości uczniów z klas I i III technikum mechanicznego na problematykę społeczną i aspekty prawne życia publicznego;
- poznanie zadań urzędów państwowych i organizacji społecznych;
- nabycie umiejętności dyskusji i formułowania własnych sądów oraz umiejętność wyciągania wniosków przez uczniów na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń.
Szczegółowy opis działania:

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2014 r. i polegał na:

1. uczestnictwie uczniów z klas I i III technikum mechanicznego w programie „Samorządni”, emitowanym w Regionalnej Telewizji Polskiej;

2. tworzeniu artykułów z audycji, w której uczestniczyli, umieszczanych na:

    - stronie szkoły (www.zsm1.bydgoszcz.pl),

    - w gazetce szkolnej "Nowiny szkolne",

    - na forach społecznościowych (www.facebook.pl);

3. zapoznaniu się z warsztatem dziennikarskim i pracą w studiu telewizyjnym;

4. rozwijaniu pasji poznawczej, wrażliwości na problematykę społeczną i aspekty prawne życia publicznego;

5. poznaniu zadań urzędów państwowych i organizacji społecznych. 

 

W audycji telewizyjnej uczestniczyło dziesięciu uczniów i dwóch nauczycieli. Tematyka programu i problemy w nim poruszane pozwoliły młodzieży zdobyć wiedzę z wielu dziedzin naukowych i społecznych. Obecność w programie urzędników i ekspertów z różnych dziedzin życia umożliwiła uczniom bezpośredni kontakt z osobami kompetentnymi i dała im możliwość do zweryfikowania swoich informacji poprzez: stawianie pytań, rozmowę i dyskusję.

Program pozwolił uczniom na rozwijanie: pasji poznawczych, przygotowanie się do pełnienia ról społecznych, kreatywności i rozwój wrażliwości na problemy społeczne.

Rzetelność programu, obiektywność, kultura słowa, kompetencja i szacunek dla człowieka, stworzyły możliwości do uczenia się właściwej postawy społecznej i obywatelskiej.

Program trwał do czerwca 2015 r. Wzięło w nim udział 45 uczniów i 4 nauczycieli. Uczniowie byli wybrani według klucza projektu.

W roku szkolnym 2015/2016 zamierzamy projekt kontynuować - będą w nim uczestniczyli uczniowie z klas II i IV.Efekty działania:
- powstanie publikacji - artykuły w gazetce szkolnej "Nowiny szkolne";
- promocja projektu na stronie szkoły (www.zsm1.bydgoszcz.pl) i na portalach społecznościowych;
- nabycie przez uczniów umiejętności wyciągania wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń, podejmowania dyskusji i formułowania własnych sądów;
- poznanie warsztatu dziennikarskiego i pracy w studiu telewizyjnym oraz zadań i zakresu działań urzędów państwowych i organizacji społecznych.Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- TVP Bydgoszcz - umożliwienie uczniom uczestnictwa w programie i poznanie warsztatu dziennikarskiego;
- Urząd Miasta Bydgoszczy - poznanie zasad pracy z zakresu problematyki społecznej i prawnej;
- Rada Rodziców przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 - wspomaganie w zakresie wydawnictwa szkolnej gazetki, ufundowanie nagród dla uczestników projektu.

Informacje dodatkowe:
Uczestnicy projektu i Rada Rodziców przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 wyrazili pozytywną opinię o projekcie i jego efektach. Jednocześnie Rada Rodziców zachęciła do kontynuacji projektu w kolejnym roku szkolnym. Współpraca szkoły i TVP Bydgoszcz układa się pozytywnie.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zsm1.bydgoszcz.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl