strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-05-04 15:01 / 391
"Nasze przedszkole nocą"
Działanie opracowano w placówce:Przedszkole Niepubliczne BIM-BAM-BINO
Droga Trzeposka 19/23
87-100 Toruń
Autor / autorzy działania:Rada Pedagogiczna Przedszkola Niepublicznego Bim Bam Bino
torun@bimbambino.pl
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:2014/2016
Forma zajęć:wycieczki, spacery, zabawy terenowe, samoobsługa
Adresat zajęć:dzieci 5-6-letnie
Cel działania:
- kształtowanie odwagi, samodzielności, odpowiedzialności;
- wdrażanie do szanowania cudzej własności;
- przestrzeganie norm zachowań regulujących współżycie w grupie;
- poznaje własnych możliwości poprzez udział w zabawach w terenowych;
- doskonalenie samodzielności i zaradności.

Szczegółowy opis działania:

W poszukiwaniu atrakcyjnych metod i form pracy z dziećmi, wprowadziliśmy zajęcia dla dzieci 5,6-letnich w niezwykłej scenerii -  w nocy. Zajęcia organizowane przez przedszkole nocą, dzieci i rodzice przyjęli z wielkim entuzjazmem, dlatego kontynuujemy organizację tych zajęć od 3 lat.

Podstawową formą realizacji są działania praktyczne, m.in. wycieczki, spacery, warsztaty, zabawy nocą z latarkami, spotkania, warsztaty kulinarne, imprezy okolicznościowe, bale, dyskoteki, podchody, czynności samoobsługowe. Wpływają one na dbania o własne zdrowie i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, kształcenie samodzielności, rozwijanie  niezbędnych umiejętności społecznych w relacjach z innymi. Działania te poszerzają zasób wiedzy i skalę przeżyć dzieci.

Realizacja nocy w przedszkolu jest wynikiem dużego zaangażowania dzieci i rodziców w przygotowanie ich do spędzonej nocy w przedszkolu. Jest to test na samodzielność i aktywność dzieci.

Noc w naszym przedszkolu to również okazja do poznawania otaczającej nas rzeczywistości:

  1. społeczno-kulturowej – poznanie naszego miasta, między innymi:  zabytki, w tym zamek krzyżacki, Muzeum Piernika, kawiarnie, do których zapraszają rodzice w celu degustowania różnych smaków czekolady;
  2. technicznej –  zajęcia w Młynie Wiedzy;
  3. przyrodniczej – spacer po łące, poznanie jej ekosystemu.

Rodzice i wszyscy pracownicy przedszkola są partnerami w realizacji tych działań. Są uczestnikami wielkiej przygody.Efekty działania:
Dziecko:
- umie zadbać o higienę osobistą;
- właściwie zachowuje się przy stole, nakrywa do stołu, sprząta po sobie, przygotowuje sobie kolację;
- samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o swoje rzeczy;
- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;
- jest sprawne fizycznie, lub na miarę swoich możliwości;
- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej;
- samodzielnie radzi sobie w różnych sytuacjach życiowych.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Rodzice wychowanków - przygotowanie do spędzenia przez dzieci nocy w przedszkolu.


Informacje dodatkowe:
Sposoby upowszechniania:
- strona internetowa;
- kronika przedszkola;
- gazetka przedszkolna;
- prezentacja podczas I Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego "Wszystkie dzieci są zdolne", który odbył się 23 maja 2015 r. w Toruniu


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie bimbambino.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl