strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-09-04 10:12 / 385
Projekt edukacyjny SPOTKANIE KULTUR - "TOBIE POLSKO CHWAŁA"
Działanie opracowano w placówce:Przedszkole Samorządowe "Borowiaczek"
Pocztowa 2
89-650 Śliwice
Autor / autorzy działania:Ilona Kiełpińska, rada pedagogiczna
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:rok szkolny 2013/2014
Forma zajęć:projekt edukacji regionalnej
Adresat zajęć:dzieci i dorośli z 4 regionów Polski
Cel działania:
- budzenie u dzieci dumy oraz przynależności do swojego miejsca urodzenia, kształtowanie postaw patriotycznych;
- kultywowanie regionalnych tradycji przodków;
- poznanie sąsiadujących kultur i wymiana doświadczeń dotyczących edukacji regionalnej realizowanej w przedszkolach;
- integrowanie działań środowiska lokalnego;
- wzbogacanie życia kulturalnego gminy;
- promocja przedszkola i gminy.


Szczegółowy opis działania:

Po latach realizacji edukacji regionalnej (od 1999 roku), w czerwcu 2014 r. przedszkole wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Borowiaczka zorganizowało finał projektu pn. Spotkanie Kultur - "Tobie Polsko Chwała". Dzieci z przedszkola wraz z rodzicami i mieszkańcami Śliwic mieli możliwość poznania kultury i folkloru sąsiadujących regionów.

Pół roku wcześniej przedszkole nawiązało współpracę z trzema przedszkolami z innych regionów: Kujaw (Inowrocław), Kaszub (Chojnice) i Kociewia (Przysiersk).

Od marca 2014 roku, raz w miesiącu, przedszkola przygotowywały i przesyłały prezentację multimedialną, dzięki której przybliżano przedszkolakom kulturę innych regionów oraz przedstawiano borowiacką tradycję.  

Prezentacje dotyczyły tematów:
1. Marzec – Kilka słów o nas  – przedstawienie przedszkola, swojej nazwy, ilości dzieci, z jakiego regionu pochodzimy, logo przedszkola, herb miejscowości;

2. Kwiecień – Nasze stroje regionalne - prezentacja strojów kolorystyki, tradycyjnych elementów stroju itp.;

3. Maj – Nasze tradycje – jak w przedszkolu kultywowane są regionalne tradycje, tańce, gwara, przyśpiewki;

4. Czerwiec – Prezentacja uzupełniająca
Podsumowanie realizacji projektu, jako spotkanie kultur, odbyło się w śliwickim amfiteatrze GOK, 21 czerwca 2014 roku.
W spotkaniu uczestniczyły wszystkie dzieci z przedszkola oraz reprezentacje pozostałych przedszkoli uczestniczących w projekcie; po około 20 przedszkolaków z każdego przedszkola wraz z opiekunami i rodzicami. Goście zwiedzili przedszkole, a później, w barwnym korowodzie, przeszliśmy do amfiteatru GOK Śliwice, gdzie odbyła się właściwa uroczystość. Przedszkolacy z Inowrocławia, Przysierska, Chojnic i Śliwic, w przedstawionym programie artystycznym zaprezentowały szerokiemu gronu swoje regionalne zwyczaje, stroje i regionalny folklor: taniec i piosenkę.  Podczas imprezy wystąpił chór "BOROWIACKIE MARYSIE" składający się z wszystkich pań pracujących w przedszkolu w Śliwicach oraz pań zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Borowiaczka i Radzie Rodziców.

Na podsumowanie projektu zaprosimy lokalne władze, szkoły, ludzi którzy zajmują się regionalizmem oraz lokalną społeczność

To był wielki dzień dla naszej gminy i dla naszego "Borowiaczka".

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
 I. Nawiązanie współpracy z przedszkolami regionu kociewskiego, kaszubskiego oraz kujawskiego:

1) Przedszkole nr 20 "KUJAWSKIE DZIECI" w Inowrocławiu
2. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W CHOJNICACH
3) PRZEDSZKOLE W PRZYSIERSKU   
II. Promocja działania regionalnego:
1) przygotowanie ulotek na temat przedszkola i realizowanego projektu;
2) zawieszenie baneru reklamującego projekt;
3) zaproszenie gości z terenu powiatu tucholskiego, świeckiego, chojnickiego oraz inowrocławskiego.

III. Prezentacje multimedialne
1) prezentowanie Gminy Śliwice oraz Przedszkola Samorządowego "Borowiaczek" i Stowarzyszenia Przyjaciół Borowiaczka w trzech prezentacjach multimedialnych wysyłanych do przedszkoli;
2) zapoznawanie dzieci z prezentacjami nadsyłanymi z przedszkoli biorących udział w projekcie.   

IV. Spotkanie Kultur - „Tobie Polsko chwała”
1) prezentowanie kultury i folkloru regionu w wykonaniu dzieci z czterech przedszkoli reprezentujących cztery, sąsiadujące ze sobą, regiony;
2) prezentacje multimedialne przedszkoli;
3) wystawa czterech regionów przygotowana przez przedszkola.Efekty działania:
- spopularyzowanie Borów Tucholskich oraz życia Borowiaków w Śliwicach wśród rodzimych mieszkańców oraz mieszkańców Kaszub, Kujaw i Kociewia;
- wzrost zainteresowania swoim miejscem urodzenia i życia wśród dzieci i dorosłych mieszkańców naszej gminy oraz przedstawicieli sąsiadujących regionów;
- promocja regionów i przedszkoli, które realizują edukację regionalną.Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Gmina Śliwice - finansowanie projektu;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Borowiaczka - wspólne tworzenie i realizacja całego działania;
- Rada Rodziców oraz inni rodzice przedszkolaków - pomoc organizacyjna podczas przygotowywania spotkania;
- Gminny Ośrodek Kultury - udostępnienie amfiteatru, nagłośnienia, sal wykorzystanych do prezentacji, wystawy i poczęstunku;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwicach - przygotowanie poczęstunku dla gości i gospodarzy wydarzenia;
- Przedszkola współpracujące w projekcie:
1) Przedszkole nr 20 "KUJAWSKIE DZIECI" w Inowrocławiu
2) Przedszkole Niepubliczne "WESOŁE PRZEDSZKOLAKI"w Chojnicach
3) Przedszkole w Przysiersku.Informacje dodatkowe:
Dobrą radą - sprzyjającą realizacji edukacji regionalnej - jest autentyczne, osobiste zaangażowanie nauczycieli i pozostałych pracowników placówki w poznanie swojego regionu i przekazywanie młodemu pokoleniu spuścizny przodków.
Organizując, tak duże przedsięwzięcie, konieczna jest współpraca całego zespołu oraz umiejętne włączanie rodziców oraz partnerów przedszkola i środowiska lokalnego we wspólne działania.


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie http://www.sliwice.pl/© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl