strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-09-03 10:35 / 383
Przedszkolaki kochają zwierzaki
Działanie opracowano w placówce:Miejski Zespół Szkół w Radziejowie
Szkolna 28
88-200 Radziejów
Autor / autorzy działania:mgr Marta Barbarowicz
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:rok 2014/2015
Forma zajęć:zabawy edukacyjne, pogadanki, spotkania z gośćmi
Adresat zajęć:dzieci PP nr 1 w Radziejowie
Cel działania:
- budzenie zainteresowania zwierzętami towarzyszącymi człowiekowi;
- uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o zwierzęta i ich los;
- zapoznanie z prawami zwierząt;
- rozwijanie empatii i wrażliwości na krzywdę zwierząt;
- zapoznanie z pracą weterynarza.


Szczegółowy opis działania:

W ramach działania odbyły się:

  • spotkanie z weterynarzem - pogadanka na temat potrzeb psów i kotów, zapoznanie z podstawowym sprzętem medycznym wykorzystywanym w pracy weterynarza, scenki sytuacyjne odgrywane przez dzieci i gościa;
  • wizyta psa terapeutycznego Syriusza - zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w kontakcie z psem, rozmowa o psach pracujących, wspólne zabawy;
  • konkurs plastyczny "Przyjaciel z odzysku", mający na celu zainteresowanie dzieci losem porzuconych zwierząt w schroniskach oraz uświadomienie możliwości wykorzystania nieorganicznych odpadków z gospodarstw domowych;
  • wizyta w sklepie zoologicznym - rozmowa z właścicielami sklepu, zapoznanie z asortymentem;
  • akcja zbierania karmy "Saszetka dla kotka, saszetka dla pieska" skierowana do dzieci i ich rodziców, mająca uwrażliwić dzieci na krzywdę zwierząt i ich los;
  • konkurs plastyczny "Mój przyjaciel pies", towarzyszący Radziejowskiej Wystawie Psów Przyjaciół Dzieci;
  • całoroczne zajęcia dydaktyczne, realizowane zgodnie z podstawą programową, w zakresie wychowania do poszanowania roślin i zwierząt.


Efekty działania:
Dzieci:
- rozumieją potrzeby zwierząt i wiedzą, jak je zaspokoić;
- znają prawa zwierząt;
- znają sposoby bezpiecznego kontaktu z psami;
- rozumieją, że człowiek jest odpowiedzialny za zwierzęta;
- potrafią opowiedzieć o pracy weterynarza;
- biorą udział w konkursach o tematyce zwierzęcej.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- lekarz weterynarii - sponsor nagród w konkursie plastycznym "Przyjaciel z odzysku", organizator Radziejowskiej Wystawy Psów Przyjaciół Dzieci i towarzyszącego jej konkursu plastycznego "Mój przyjaciel pies";
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie - jury w obu konkursach plastycznych i organizator pokonkursowych wystaw prac plastycznych;
- Sklep zoologiczny "Wszystko dla zwierząt" w Radziejowie, goszczący dzieci i prezentujący dostępny asortyment dla zwierząt;
- Kwartalnik "Radziejowianin", publikujący nadesłane informacje;
- Fundacja "Ratujemy kundelki"- przekazanie karmy dla zwierząt ze zbiórki.


Informacje dodatkowe:
Dokumentacja niektórych działań znajduje się na facebookowej stronie grupy "Przedszkolne Skrzaty", która jest regularnie i chętnie odwiedzana przez rodziców dzieci.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl