strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-05-11 11:14 / 375
Spotkania z porami roku
Działanie opracowano w placówce:Zespół Szkół Specjalnych Nr 3
Strażacka 22
87-700 Aleksandrów Kujawski
Autor / autorzy działania:Agnieszka Krajewska-Cysewska
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:imprezy odbywały się dwa razy w roku szkolnym
Forma zajęć:warsztaty kulinarne, zabawy integracyjne
Adresat zajęć:uczniowie, zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele
Cel działania:
- polisensoryczne poznawanie poszczególnych pór roku;
- wzbogacenie wiedzy ogólnej uczniów;
- poznanie nowych oraz utrwalenie już znanych pojęć związanych z porami roku;
- integracja zespołów klasowych i zaproszonych gości;
- wyzwalanie aktywności twórczej uczniów i zaproszonych gości poprzez działania aktywizujące grupę.


Szczegółowy opis działania:

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, głębszym i głębokim. Uczniowie ci mają dodatkowo inne ograniczenia, takie jak problemy ze wzrokiem, słuchem, poruszaniem się. Dlatego poznawanie świata przez nich jest w wielu przypadkach utrudnione, niepełne.    

Zorganizowano cykl imprez pod nazwą Spotkania z porami roku, które miały pomóc uczniom szkoły w lepszym poznaniu pór roku różnymi zmysłami – węchem, smakiem, słuchem, wzrokiem i dotykiem. Włączono do aktywnej zabawy publiczność.

Na każdą imprezę zapraszano rodziców oraz podopiecznych innych placówek zajmujących się edukacją i opieką osób niepełnosprawnych. Pozyskano również pomoc sponsorów.

Każda z imprez wyglądała nieco inaczej.

Spotkanie z jesienią. Uczniów przywitali nauczyciele przebrani za Panią Jesień oraz za jesienne miesiące: wrzesień, październik i listopad. Każda z przebranych osób miała charakterystyczne atrybuty (wrzesień - grzyby, październik - kolorowe liście, listopad - parasol), aby dzieci mogły lepiej zapamiętać nazwę miesiąca. Publiczność mogła podejść do straganu z jesiennymi warzywami i owocami. Wszyscy mogli przyjrzeć się warzywom i owocom, dotknąć je. Uczestnicy imprezy przechodzili również do jesiennej spiżarni, w której stały zapasy na zimę zrobione z warzyw i owoców. Uczniowie mieli okazję skosztować marynowanych specjałów. Publiczność uczestniczyła w zabawach  muzyczno-ruchowych i naśladowczych przy piosenkach o tematyce jesiennej, a także odgadywała odgłosy jesiennej przyrody. Określała smaki jesiennych warzyw i owoców z zamkniętymi oczami. Wszyscy uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, robiąc sałatki i surówki z jesiennych owoców i warzyw. Gośćmi imprezy byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grabiu.

Spotkanie z zimą. Uczniowie poznali zimowe miesiące oraz Panią Zimę. Uczestniczyli w zabawach muzyczno-ruchowych, przy muzyce o tematyce zimowej. Słuchali odgłosów zimowej przyrody. Dotykali również lodu i śniegu. Wszyscy uczestniczyli w warsztatach plastycznych. Na dużych arkuszach papieru malowali palcami maczanymi w białych masach plastycznych (pasta do zębów, masa z mąki i wody, białe farby). Praca w grupach pozwoliła na lepszą integrację wszystkich uczestników imprezy.

Spotkanie z wiosną. Uczniowie poznali Panią Wiosnę i wiosenne miesiące. Przygotowano uczniów dwóch klas (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym) do przedstawienia teatralnego O żabkach w czerwonych czapkach. Uczniowie zaprezentowali się przed zgromadzoną publicznością w roli owadów i ptaków na łące. Podczas tej imprezy gościli  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 26 w Toruniu.  Nauczycielki, z tej szkoły, przeprowadziły dla wszystkich warsztaty muzyczne, prezentując własnoręcznie wykonane instrumenty.

Spotkanie z latem. Podczas tego spotkania sala zamieniła się w plażę. Uczniowie bawili się w piasku oraz basenikach z wodą. Mogli siedzieć na kocach, pod parasolami i bawić się dmuchanymi zabawkami. Przy odgłosach szumu morza wszyscy relaksowali się, jedząc lody z owocami. Publiczność brała również udział w zabawach muzycznych i ruchowo-naśladowczych.

Podczas każdej z imprez dekoracja sali nawiązywała kolorystyką i wystrojem do poznawanej pory roku.Efekty działania:
- uczniowie poznawali, wszystkimi zmysłami, pojęcia związane z czterema porami roku, uzyskali uporządkowaną wiedzę o otaczającym je świecie przyrody;
- każda osoba brała aktywny udział w imprezie;
- impreza dała okazję do integracji;
- impreza pozwoliła włączyć rodziców do aktywnego udziału w życie szkoły.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Grabiu;
- Szkoła Podstawowa nr 26 w Toruniu;
- rodzice uczniów - pomoc w przygotowaniu elementów dekoracji;
- firma Grados - sponsor owoców i konfitur.


Informacje dodatkowe:
Z dokumentacji fotograficznej został stworzony album pod nazwą "Nasze inicjatywy".
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl