strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-05-11 10:56 / 374
Podróże przez świat
Działanie opracowano w placówce:Zespół Szkół Specjalnych Nr 3
Strażacka 22
87-700 Aleksandrów Kujawski
Autor / autorzy działania:Agnieszka Krajewska-Cysewska, Emilia Modrzejewska
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:impreza odbywa się raz w roku szkolnym
Forma zajęć:zajęcia teatralne, zajęcia warsztatowe
Adresat zajęć:uczniowie, zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele
Cel działania:
- zaprezentowanie społeczności szkolnej, rodzicom oraz zaproszonym gościom przedstawienia teatralnego, w wykonaniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
- poznanie nowych pojęć, zwyczajów dotyczących życia ludzi na innych kontynentach, zwierząt i zjawisk przyrodniczych;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości aktorów i ich wiary we własne siły;
- pokazanie rodzicom umiejętności ich dzieci;
- integracja zespołów klasowych i zaproszonych gości;
- wyzwalanie aktywności twórczej, ekspresji aktorów i zaproszonych gości poprzez różne środki wyrazu artystycznego.


Szczegółowy opis działania:

Od wielu lat pracujemy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym. Poznajemy naszych uczniów w różnych sytuacjach i z różnej strony: na zajęciach dydaktycznych, wyjściach poza teren szkoły, wyjazdach z noclegami. Dobrze orientujemy się w ich sytuacji rodzinnej. Ilość godzin spędzona z uczniami sprawia, że bardzo dobrze znamy ich radości, ale także troski i obawy. Wspólnie cieszymy się również z każdego odniesionego sukcesu.

Pracując z uczniami na lekcjach plastyki, techniki i muzyki z rytmiką, zauważyłyśmy, że uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, pomimo problemów w sferze dydaktycznej, bardzo dobrze radzą sobie na zajęciach artystycznych. Uczniowie ci, zachęcani, zapewniani przez nas, że sobie poradzą i że są zdolni, coraz chętniej podejmowali zaproponowane działania w sferze szeroko pojętej twórczości i ekspresji. W miarę wzrostu umiejętności praktycznych, zaczęły pojawiać się pierwsze sukcesy w konkursach plastycznych, przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, konkursach talentów. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, doszłyśmy do wniosku, iż może warto byłoby zorganizować imprezę, w której uczniowie będą mogli zaprezentować innym spektrum swoich talentów. Analizując zainteresowania uczniów, postanowiłyśmy, że rozpoczniemy cykl imprez „Podróże przez świat”. W założeniu każda z imprez będzie opowiadała o pewnym „wycinku ze świata”.

Pierwsza przygotowana impreza (rok szkolny 2013/2014) nosiła nazwę Na dzikim zachodzie. Rozpoczęłyśmy przygotowania od bliższego poznania z uczniami Dzikiego Zachodu przedstawianego na fotografiach, w internetowych galeriach zdjęć, a także znalezionych opisach dotyczących zwyczajów Indian, kowbojów, charakterystycznych miejsc, klimatu, zamieszkujących tam zwierząt. Uczniowie wypowiadali się, co im się podoba, zastanawiali się jaką rolę chcieliby odegrać w przedstawieniu. Po tych konsultacjach rozpoczęłyśmy pisanie scenariusza. Pod uwagę brałyśmy temperament, osobowość, cechy charakteru, a także wygląd zewnętrzny każdego z uczniów. Scenariusz został stworzony „na miarę” występujących aktorów. Pragniemy nadmienić, iż postanowiłyśmy, że każdy odegra  rolę w przedstawieniu.

Wiedząc, że ogromne znaczenie dla stworzenia odpowiedniego klimatu ma odpowiednia muzyka, postanowiłyśmy, że oprócz wypowiadanych kwestii, uczniowie zaprezentują talenty taneczne. Uczyliśmy się więc trzech układów tanecznych, charakterystycznych dla przedstawianego świata.

Przyszedł czas na przygotowanie dekoracji i strojów. Stworzyłyśmy wioskę indiańską i westernowe miasteczko, dbając o charakterystyczne elementy dekoracji. Uczniowie brali czynny udział w jej przygotowaniu. Malowali na sklejonych szarych papierach, farbami, kontury pejzażu przedstawiającego Góry Skaliste, a także zabudowania westernowego miasteczka. Uczniowie brali też udział podczas montażu dekoracji.

Celem naszym było zaprezentowanie przedstawienia społeczności szkolnej, zaproszonym gościom – podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy  w Aleksandrowie Kujawskim oraz rodzicom.

Uczniowie byli bardzo zaangażowani w przygotowanie imprezy, bardzo przeżywali obecność rodziców i innych gości. Chcieli zaprezentować się przed nimi z jak najlepszej strony. Czuli przed występem – pomimo gruntownego przygotowania - obawę i tremę. Publiczność była bardzo pozytywnie zaskoczona i żywo reagowała na kolejne scenki przedstawienia.

Ważnym elementem imprezy, o którym należy wspomnieć jest część warsztatowa skierowana do publiczności. Podczas imprezy Na dzikim Zachodzie było to: robienie bransoletek rzemyków i kolorowych koralików, poławianie złota oraz malowanie twarzy w indiańskich barwach. Warsztaty pozwoliły na dłuższe przebywanie w przedstawionym świecie, sprawiły, że publiczność aktywnie „podróżowała z nami przez świat”.

W kolejnym roku szkolnym (2014/2015), impreza nosiła nazwę W krainie wiecznych mrozów. Przedstawialiśmy charakterystyczny świat biegunów: życie Eskimosów i zamieszkujących tam zwierząt. Zaprezentowaliśmy też na całej szerokości sali gimnastycznej, zorzę polarną. Tym razem publiczność uczestniczyła w warsztatach tanecznych.

Symbolem naszej imprezy stał się podświetlany globus, na którym zaznaczamy odwiedzone już przez nas miejsca. Świat to nie tylko kontynenty, kraje. Istnieją różne światy, często dla oka niedostępne. Dlatego planujemy w przyszłym roku zaprezentować imprezę pod nazwą W podwodnym świecie. Zamierzamy podczas tego przedstawienia skorzystać z elementów teatru ruchu.

Najważniejszym efektem naszych działań jest to, że uczniowie sami pytają „Kiedy następny występ?”. Uczniowie planują działania na przyszłość, czują się związani z imprezą i za nią odpowiedzialni. Są bardzo dumni, że potrafią się w tak ciekawy sposób zaprezentować przed swoimi kolegami, gośćmi, a także rodzicami. Czują się docenieni przez wszystkich i są z siebie dumni.Efekty działania:
- uczniowie rozwijali twórczą aktywność i ekspresję różnymi środkami artystycznego wyrazu;
- uczniowie wzmacniali poczucie własnej wartości, widząc pozytywną reakcje publiczności;
- impreza dała okazję do poszerzenie horyzontów myślowych uczniów i wzbogacenie ich wiedzy o świecie;
- udział w imprezie poszerzył współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się edukacją i opieką osób niepełnosprawnych;
- promocja szkoły na forum lokalnym, ukazanie uczniów naszej szkoły jako osób twórczych, mających liczne talenty.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Starostwo Powiatowe - umieszczanie zdjęć i artykułów na stronie internetowej powiatu;
- Środowiskowy Dom Pomocy w Aleksandrowie Kujawskim;
- rodzice uczniów - pomoc w przygotowaniu strojów i elementów dekoracji.


Informacje dodatkowe:
Każdy występ jest nagrywany na płytę DVD. Tworzona jest także dokumentacja fotograficzna.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl