strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-05-11 11:35 / 370
Gminny Konkurs Recytatorski
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej
Tymieniecka 1
87-865 Izbica Kujawska
Autor / autorzy działania:Małgorzata Parada i nauczyciele języka polskiego
sp1izbicakuj@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od 8 lat
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:grupa uczniów klas IV-VI
Cel działania:
- rozwijanie uzdolnień twórczych uczniów i doskonalenie ich umiejętności recytatorskich;
- upowszechnienie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży;
- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji;
- popularyzowanie poezji związanej z tematyką konkursu;
- uczczenie wielkich rocznic i wybitnych Polaków (w roku 2015 - 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej);
- integracja uczniów ze szkół znajdujących się na terenie gminy Izbica Kujawska.


Szczegółowy opis działania:

Od roku szkolnego 2007/2008 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego corocznie odbywa się  Gminny Konkurs Recytatorski. Przedsięwzięcie to wpisało się w tradycje szkoły, corocznie rozwijając się i ciesząc się dużą popularnością wśród uczniów oraz nauczycieli języka polskiego pracujących w gminie Izbica Kujawska. Od roku szkolnego 2012/2013 honorowy patronat nad konkursem objął burmistrz Izbicy Kujawskiej. W roku szkolnym 2008/2009 honorowy patronat nad konkursem sprawowało Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV–VI wszystkich szkół  znajdujących się na terenie gminy Izbica Kujawska.  Organizatorzy nie ograniczają liczby uczestników, aby każdy uczeń, który odczuwa potrzebę recytacji poezji, mógł zweryfikować swoje umiejętności. Uczniowie przygotowują recytację  wiersza  związanego z  tematyką konkursu (w roku 2015 tematyka konkursu dotyczyła II wojny światowej). Organizatorzy corocznie wybierają inną tematykę. Zawsze związana jest ona z uczczeniem wielkiej rocznicy lub wybitnego Polaka (w roku 2014 konkurs wpisywał się w obchody roku Oskara Kolberga - najwybitniejszego badacza polskiej wsi; uczniowie recytowali wiersze związane z polską wsią).

Prezentacje recytatorskie uczniów często bywają  wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt).

Konkurs umożliwia współpracę nauczycielom języka polskiego gminy Izbica Kujawska zarówno tym czynnym zawodowo, jak i  przebywającym na emeryturze. Ci ostatni zasiadają w jury konkursu i oceniają wystąpienia uczniów w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV, V i VI.

W każdej kategorii przyznawane są 3 nagrody i dwa wyróżnienia. Ponadto spośród wszystkich uczestników wyłaniany jest laureat Nagrody Burmistrza Izbicy Kujawskiej. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa i słodki upominek.

Laureaci poszczególnych miejsc i wyróżnieni uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszyscy nauczyciele przygotowujący uczniów, jury i partnerzy konkursu otrzymują pisemne podziękowania w formie dyplomów.

Informacje o imprezie, zdjęcia i podziękowania są zamieszczane w gazetce „ Szkolny Nos” oraz na stronie internetowej szkoły.Efekty działania:
Uczniowie rozwijają i weryfikują swoje umiejętności recytatorskie, uczą się zasad zdrowej rywalizacji, przygotowują się do pełnienia ról społecznych (wystąpienia publiczne), przełamują tremę i własne zahamowania. Następuje integracja uczniów, nauczycieli czynnie pracujących i nauczycieli emerytów, władz lokalnych, absolwentów. Podczas konkursu spotykają się trzy pokolenia: nauczycieli przebywających na zasłużonym odpoczynku, nauczycieli czynnie pracujących i tych, którzy kiedyś zostaną nauczycielami.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Rada Rodziców - słodki upominek, dyplomy;
- Burmistrz Izbicy Kujawskiej - nagrody rzeczowe;
- nauczyciele emeryci - ocena wystąpień recytatorów;
- gazetka "Szkolny Nos" - patron medialny, artykuł i fotoreportaż;
- nauczyciele poloniści ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej oraz z Zespołu Szkół w Błennie - zgłaszanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursie;
- nauczyciel muzyki - przygotowanie oprawy muzycznej gali laureatów;
- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe- objęcie patronatem i ufundowanie nagród i dyplomów w 2008 r.


Informacje dodatkowe:
Atrakcyjność konkursu sprawia, że uczniowie bardzo chętnie biorą w nim udział. W bieżącym roku w konkursie wzięło udział 56 uczestników.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.spizbicakuj.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl