strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-05-10 19:15 / 367
Projekt "Wielkanocne Zwyczaje"
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej
Tymieniecka 1
87-865 Izbica Kujawska
Autor / autorzy działania:Maria Parecka i nauczyciele wych. przedszkolnego
sp1izbicakuj@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od 2003 r.
Forma zajęć:zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne
Adresat zajęć:dzieci z oddz. przedszkolnych i ucz. z kl. I-III
Cel działania:
- poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych, kulturowych i regionalnych związanych ze Świętami Wielkiej Nocy;
- poznawanie i promowanie twórców regionalnych;
- kształtowanie umiejętności planowania działania, gromadzenia niezbędnych materiałów i tworzenia prac;
- tworzenie warunków dla rozbudzania twórczej ekspresji dzieci;
- uwrażliwianie na piękno naszego regionu, rozwijanie więzi emocjonalnych z ziemią rodzinną, jej kulturą i tradycją oraz współczesnością;
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym;
- rozwijanie współpracy z instytucjami samorządowymi i kulturalno-oświatowymi z terenu miasta i gminy.


Szczegółowy opis działania:

Do realizacji projektu Wielkanocne Zwyczaje zainspirował nas fakt, że Święta Wielkanocne są dla nas wszystkich szczególnym przeżyciem. Najbardziej cieszy sam okres przygotowań i oczekiwań, który rozpoczyna się już na wiele dni przed Świętami Wielkanocnymi. 

Praca mająca na celu wdrożenie projektu obejmowała opracowanie:

- głównych założeń projektu (cele, zadania, czas,  sposób i miejsce realizacji, spodziewane efekty,itd.);

- planów realizacji działań na każdy rok realizacji projektu;

- regulaminów konkursów plastycznych;

- scenariuszy uroczystości szkolnych i środowiskowych;

- zaproszeń dla gości i ich doręczenia;

- postępowania i rozstrzygnięcia konkursów plastycznych;

- sposobów pozyskania sponsorów nagród dla uczestników konkursów;

- plakatów informujących o warunkach i terminach dotyczących organizowanych konkursów i uroczystości;

- planów i uzgodnienie terminów spotkań z twórczyniami ludowymi ze Stowarzyszenia Twórców  i Animatorów Kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej: poetką panią R. Kubicką i panią D. Maciejewską zajmującą się rękodziełem (masa solna) oraz z mamami i babciami (przygotowanie pisanek i kraszanek);

- gawęd i kujawskich przyśpiewek ludowych przy współpracy z zespołem „Izbiczanki”;

- dekoracji stołów wielkanocnych z tradycyjnymi kujawskimi ciastami i potrawami świątecznymi przygotowanymi przez mamy i babcie dzieci;

- scenografii uroczystości środowiskowych;

- wykonania dekoracji i strojów dla dzieci;

- potrzebnych rekwizytów oraz przygotowanie do prezentacji "małych artystów" poprzez recytację wierszy, naukę tańców regionalnych, przyśpiewek i powiedzeń ludowych,tematyczne inscenizacje itp.;

- wycieczek edukacyjnych do skansenu w Kłóbce i Muzeum we Włocławku;

- uroczystości środowiskowej z udziałem zaproszonych gości;

- prezentacji przedstawienia wielkanocnego pensjonariuszom Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej;

-  pokonkursowych wystaw prac plastycznych laureatów na terenie szkoły i Gminno-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej.Efekty działania:
Realizacja projektu "Wielkanocne Zwyczaje" wpłynęła na rozbudzenie w dzieciach poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do wartości kultury i tradycji regionu. Dzieci przeżywały spotkania z twórcami ludowymi, a swoimi wrażeniami dzieliły z bliskimi.
Udział w uroczystościach i konkursach plastycznych, wyzwalał u dzieci: wszechstronną aktywność i emocjonalne zaangażowanie. Sprzyjał odkrywaniu i rozwijaniu dziecięcych talentów: aktorskich, plastycznych i muzycznych.
Realizacja projektu pozwoliła na:
- nawiązanie współpracy z twórczyniami ludowymi i instytucjami z terenu gminy;
- głębsze poznanie tradycji, kultury i historii naszego regionu;
- nauczanie przez przeżywanie.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Koło Gospodyń Wiejskich "Izbiczanki" - gościnne występy, prezentacja strojów kujawskich;
- poetka ludowa p. Renatą Kubicką - słuchanie wierszy związanych z naszym regionem z tomiku twórczyni;
- przewodniczący rady rodziców - nagrody w postaci słodkich upominków za udział w konkursach o tematyce wielkanocnej;
- właściciele sklepów papierniczych - nagrody w postaci przyborów szkolnych;
- pensjonariusze oraz pracownicy z DPS w Izbicy Kujawskiej - zacieśnienie współpracy, wyrabianie empatii, umożliwienie prezentacji artystycznych umiejętności 6 i 5-latków, słodkie upominki;
- rodzice - przygotowanie wspólnie z nauczycielem dekoracji, rekwizytów i strojów, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas wyjazdów.

Informacje dodatkowe:
Realizacja projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem dzieci i rodziców. Włączenie do czynnej współpracy rodziców, wykorzystanie ich możliwości, umiejętności i kreatywność pozwoliło na uatrakcyjnienie projektu poprzez realizację przez rodziców kiermaszu wielkanocnego.


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.spizbicakuj.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl