strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-03-19 09:11 / 357
Projekt edukacyjny "Ciepłe serca"
Działanie opracowano w placówce:Przedszkole Nr 1
Bydgoska 13
89-500 Tuchola
Autor / autorzy działania:Agnieszka Krużyńska
przedszkole1_tuchola@o2.pl
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:w ciągu roku szkolnego
Forma zajęć:zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze
Adresat zajęć:dzieci 3 i 4 letnie
Cel działania:
- poznawanie i wzbogacanie pojęć: rodzina, członkowie rodziny, rodzice, drzewo genealogiczne;
- zachęcanie do wypowiadania się na tematy bliskie dziecku (zainteresowania członków rodziny, wspólne spędzanie wolnego czasu);
- rozwijanie mowy i umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
- kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich uczuć oraz rozpoznawania i nazywania uczuć innych;
- budowanie więzi emocjonalnej dziecka i najbliższej rodziny podczas wspólnej pracy i zabawy;
- kształtowanie przynależności społecznej do rodziny, grupy;
- kultywowanie uroczystości rodzinnych;
- poznawanie zasad i reguł panujących w rodzinie;
- uświadamianie dzieciom istnienia różnych rodzin;
- zachęcanie do dzielenia się obowiązkami w rodzinie.

Szczegółowy opis działania:
 • Zajęcia wprowadzające

Dzieci 3-letnie stopniowo zostają wprowadzone w temat poprzez:

- swobodne rozmowy o rodzinie na podstawie własnych zdjęć rodzinnych,

- słuchanie wierszy i opowiadań o rodzinie,

- zabawy paluszkowe i piosenki o tematyce rodzinnej.

 • „Co wie każdy z nas o rodzinie?”

Na podstawie oceny wiedzy dzieci na temat rodziny nauczyciel wspólnie z dziećmi tworzy siatkę tematyczną dotyczącą aktualnego zasobu wiedzy dzieci o rodzinie i ewentualną listę pytań.

 • „Mój model rodziny”

Oglądanie zdjęć rodzinnych dzieci, porównywanie, przeliczanie i nazywanie członków rodzin, utrwalanie znajomości imion. Przyporządkowanie przez każde dziecko swojego zdjęcia rodziny do konkretnego modelu rodziny (plakatu przygotowanego przez nauczyciela).

 • Aktywność badawcza – 4 zajęcia terenowe z rodzicami (w domu)

Wspólne spędzanie czasu dzieci z rodzicami w celu zebrania dodatkowych informacji na temat ich rodzin i ukazanie przyjemności we wspólnym działaniu twórczym. Przyniesienie gotowych rysunków do przedszkola.  

 1. Wykonanie pracy plastycznej „Rysunek rodziny” (kontrola rodzica – prawidłowe trzymanie kredki, narysowanie wszystkich członków rodziny, wspólne upiększanie pracy).       
 2. Wykonanie drzewa genealogicznego (możliwość oglądania fotografii rodzinnych, nazywanie członków rodzin, utrwalanie imion, stworzenie drzewa dowolną techniką z użyciem zdjęć).
 3. „Moja rodzina mówi o mnie…” (kolorowanie lub malowanie rysunku przedstawiającego dom przez dziecko, wypełnienie okienka przez rodziców-jak pieszczotliwie zwracają się do swojego dziecka i dokończenie zdania).
 4. „W mojej rodzinie lubimy…” (wspólne uzupełnienie tabeli wycinanką gazetową: nasze ulubione potrawy; czytamy następujące książki, gazety, czasopisma; lubimy oglądać w telewizji następujące programy; w weekendy wybieramy;)

Prezentacja wszystkich kolejno wykonanych prac dzieci i rodziców na tablicy w przedszkolu po wspólnym omówieniu i porównywaniu zebranych materiałów. Praca zespołowa pod kierunkiem nauczyciela w celu utrwalenia nowych pojęć np. schemat/plakat wyrazowo-obrazkowy drzewa genealogicznego na arkuszach szarego papieru.

 • „Moja rodzina przedszkolna”

Omówienie tematu małej społeczności przedszkolnej i przynależności do grupy. Utrwalanie zasad panujących w naszej grupie „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, konieczności wykonywania różnych czynności dla osiągnięcia wspólnego celu i dobra, wzajemnej współpracy, współdziałania, poczucia wspólnej zabawy i wspólnego przeżywania, np.: zabawy taneczne „Rodzinka”, „Przedszkolaki”, „Jesteśmy Jagódki”, „Biedroneczki są w kropeczki”, kolorowanie kolorowanki „Mam trzy latka”, „Jestem Jagódką”, „Jestem Biedronką”.

 • Wizyta gości

Zajęcia dydaktyczne z udziałem zaproszonych babć:

 1. Przekazanie dzieciom wiedzy na temat dawnych zabaw i zabawek – Co porabiała babcia, kiedy była mała?
 2. Przekazanie dzieciom informacji na temat obecnych zainteresowań babci: robótki ręczne, szydełkowanie, haftowanie, robienie na drutach – pokaz dzieła ręcznego.
 • „Pamiętamy o Dniu Babci i Dniu Dziadka”

Omówienie tematu „Rodzice moich rodziców”: jaka jest moja babcia, jaki jest mój dziadek; wykonanie upominków z okazji ich święta (np. bransoletka i kwiatek dla babci, muszka i krawat dla dziadka z użyciem guzików).

 • „Dziś są moje urodziny”

Obchody ważnego dnia, jakim są urodziny dziecka w grupie przedszkolnej. Tego dnia dziecko jest królem/królową w sali. Otrzymuje koronę i życzenia od rówieśników. Wykonuje kolorowankę „Mam urodzinki”.

 • Zabawy tematyczne

Inicjowanie działalności zabawowej przez nauczyciela w kącikach zainteresowań; wcielanie się w role różnych członków rodziny; z użyciem rekwizytów związanych z gospodarstwem domowym, np.: „Gotowanie w kuchni”, „Obiad z rodziną w restauracji”, „Wycieczka z rodziną za miasto”, „Piknik”, „Na przyjęciu urodzinowym”; zachęcanie do zabaw konstrukcyjnych np.: „Budujemy dom”, „Majsterkuję z tatą w garażu”.

 • „Święta spędzam z rodziną”

Zajęcia dydaktyczne w temacie Bożego Narodzenia i Świat Wielkanocnych, uświadamianie celowości kultywowania tradycji rodzinnych w gronie najbliższych osób. Zajęcia otwarte z rodzicami – wspólne wykonanie łańcucha na choinkę, ubieranie choinki w sali. Wykonanie stroika na stół wielkanocny, np. koszyczek z pisanką.

 • „Kocham moją mamę” i  „Mój tata jest wspaniały”

Zajęcia dydaktyczne wzbogacające wiedzę na temat matki i ojca – znajomość imion, nazywanie uczuć, próba charakterystyki wyglądu zewnętrznego, sposobów wspólnego spędzania wolnego czasu z rodzicami. Wykonanie upominków dla rodziców z okazji ich święta. Zaproszenie gości w celu czytania dzieciom bajek oraz prezentacji programu artystycznego.

 • Zastosowanie doświadczeń i wiedzy w praktyce

Samodzielne wykonanie pracy plastycznej z wykorzystanie kredek i farb nt. „Moja rodzina”, wykonanie ramki do fotografii rodzinnej, prezentacja prac na tablicy. Codzienne czułe witanie rodziców w progu sali - podczas odbioru dziecka z przedszkola – wyrażanie emocji i okazywanie radości.

 • Powrót do siatki tematycznej

Sprawdzenie, czego dzieci się nauczyły, czy uzyskały odpowiedzi na pytania, czy pojawiły się nowe problemy do zbadania – ewentualne wprowadzenie dodatkowego materiału, który może stanowić inspirację do dalszych działań i poszukiwań.

 • Sposoby prezentacji projektu

Na bieżąco eksponowanie prac plastycznych dzieci na tablicy. Na podsumowanie przygotowanie albumów z realizacji projektu dla każdego dziecka oraz zaprezentowanie rodzicom na zebraniu grupowym projekcji multimedialnej pt. Metoda projektu „Ciepłe serca".Efekty działania:
W wyniku realizacji projektu dzieci:
- utrwalają wiadomości na temat "Moja rodzina, mój dom";
- poznają własną tożsamość, sięgają korzeni rodzinnych, znają imiona najbliższych członków rodziny, ich zainteresowania;
- rozumieją wartość posiadania rodziny;
- potrafią okazywać szacunek osobom dorosłym;
- posiadają poczucie bezpieczeństwa i oparcia w rodzinie, akceptacji i miłości;
- zdobywają poczucie przynależności do małej grupy społecznej, grupy przedszkolnej;
- potrafią wyrażać swoje emocje i przeżycia, utrwalają zwroty grzecznościowe;
- rozwijają mowę i wzbogacają słownictwo;
- rozwijają wyobraźnię i kreatywność poprzez zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, umiejętności ruchowe poprzez zabawy kołowe, sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz umiejętności wzajemnej współpracy;
- kształtują logiczne myślenie.Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Nauczyciele pracujący w grupie, rodzice dzieci, goście - babcie i dziadkowie.
Rodzice: pomoc w organizacji uroczystości, przepływ informacji z dziadkami, zajęcia otwarte (kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, strojenie choinki), zajęcia terenowe w domu (wykonywanie wspólnie z dzieckiem prac plastycznych), zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (czytanie dzieciom bajek w przedszkolu).
Dziadkowie: udział w zajęciach dydaktycznych i w uroczystości Dnia Babci i Dnia Dziadka.


Informacje dodatkowe:
Realizacja projektu o tematyce rodzinnej "Ciepłe serca" pozwala na wzbogacenie wiedzy dziecka na temat, który jest najbliższy 3- 4 latkowi. Zajęcia pozwalają dziecku na spontaniczność wypowiadania się na podstawie fotografii, na rozwój sprawności manualnych. Rodzicom ukazuje ważność poświęcania czasu wolnego dziecku w sposób twórczy, interesujący i przyjemny dla obu stron. Projekt wyzwala poczucie bezpieczeństwa i kultywowania wartości rodzinnych. Ponadto powoduje, że współpraca z rodzicami 3-latków staje się bardziej owocna i otwarta na kontakty interpersonalne z nauczycielami przedszkola na kolejne lata edukacji przedszkolnej dzieci.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.facebook.com/Przedszkole nr 1 w Tucholi© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl